Hyvinvointiin liittyviä valintoja tehdään nuorena

Hyvinvointikertomus on laaja katsaus vantaalaisten elämään. Siinä tarkastellaan väestöryhmittäin hyvinvointiin vaikuttavia arjen valintoja liikkumisesta ruokailuun. Mukana ovat myös työtä ja asumista koskevia tietoja.

Lasten ja nuorten liikkuminen vähenee iän myötä. Lapsista ja nuorista suuri osa liikkuu vähemmän kuin tunnin päivässä. Alakoululaisista vähintään tunnin päivässä liikkuu 42 prosenttia, mutta toisella asteella opiskelevissa vastaava luku on enää 14 – 15 prosenttia. Kaikissa ikäluokissa pojat liikkuvat enemmän kuin tytöt.

Suuri joukko koululaisia ei syö aamupalaa arkiaamuisin. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista jopa 52 prosenttia ilmoittaa jättävänsä aamupalan väliin. Pojat syövät aamupalan päivittäin tyttöjä useammin. Vastaavasti tytöt syövät koululounasta poikia useammin. Koululaisten, erityisesti tyttöjen, ylipainoisten osuus on lisääntynyt. Tästä huolimatta pojat ovat edelleen kaikilla kouluasteilla tyttöjä useammin ylipainoisia.

Vantaalaisten nuorten päivittäinen tupakointi on vähentynyt. Ammatillisissa oppilaitoksissa tytöt ilmoittavat polttavansa tupakkaa päivittäin lähes kolme kertaa useammin kuin pojat. Vantaalaiset nuoret tupakoivat harvemmin kuin heidän ikätoverinsa Suomessa keskimäärin. Tupakoinnin vähenemisen rinnalla nuuskaaminen on lisääntynyt.

Vantaalaiset lukiolaiset käyttävät alkoholia enemmän kuin heidän ikätoverinsa. Alkoholin käytössä ei ole eroja sukupuolten välillä. Täysin raittiita yläkoululaisista ilmoittaa olevansa 67 prosenttia, lukiolaisista 31 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista 28 prosenttia. Yläkoululaisista ja lukiolaisista pojat ovat kokeilleen huumeita tyttöjä useammin. Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien keskuudessa tilanne on päinvastoin.

Syrjivä kiusaaminen on yleisintä yläkoulussa, minkä jälkeen se vähenee huomattavasti. Alakoulussa pojat ovat kokeneet syrjivää kiusaamista tyttöjä useammin, mutta yläkoulussa tilanne on toisinpäin.

Hyvinvointikertomus antaa tärkeää tietoa hyvinvointipalvelujen kehittämiseen.

Kirkon kaava nähtäville

Tikkurilan kirkon korttelin kaavamuutos mahdollistaa Tikkurilan kirkon ja seurakuntien virastorakennuksen purun ja korttelin rakentamisen tehokkaaksi keskustakortteliksi. Kortteliin sijoittuu uuden kirkon ja seurakunnan tilojen lisäksi liike- ja toimistotilaa sekä asuntoja.

Nähtäville asetetaan myös asemakaava, jossa Vantaanlaaksossa Vaisala Oyj:n kiinteistöä laajennetaan sen eteläpuolelle. Virkistysalueella sijaitsevaa ulkoilureittiä siirretään etelämmäksi. Kiinteistön rakennusoikeuden määrää lisätään 15 000 km2.

Hakunilan Raudikkokujan muutoksella mahdollistetaan kerrostalojen täydennysrakentaminen Hakunilan keskustassa keskeisellä korttelialueella. Rakentaminen monipuolistaa alueen nykyistä asuntotarjontaa. Asuinkerrostaloja rakennetaan olemassa olevien kerrostalojen pysäköintitonteille ja tonteiksi muutettaville katualueille. Autopaikat sijoitetaan uudisrakennuksiin pohjakerroksiin ja osittain pihoille.

Valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi muutos, jolla Ruskeasannassa voimassaolevan kaavan mukaista lähivirkistysaluetta ja Mistelinsiemen-nimistä jalankululle ja polkupyöräilylle varattua katualuetta muutetaan asuinpientaloalueeksi.

Julkaistu: 8.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter