Mitä kuuluu? Vastaa kyselyyn melusta

Vantaalla päivitetään meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Suunnitelman valmistelussa hyödynnetään myös asukkaiden kokemuksia melusta. Karttapohjaiseen kyselyyn Vantaan katuliikenteen melusta voi vastata 28.1.2018 mennessä verkossa osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/3568/.

Kyselyllä kerätään tietoa asukkaiden kokemista katuliikenteen meluhaitoista ja niiden sijainneista, hiljaisista alueista sekä meluntorjunnasta. Vastauksia tullaan hyödyntämään meluntorjunnan kehittämisessä. Kysely ei koske maanteiden, rautateiden ja lentokentän meluntorjuntaa, josta vastaa valtio ja Finavia Oyj.

EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma on tehtävä viiden vuoden välein. Suunnitelmassa määritetään toimenpiteet, joilla kaupunki torjuu katuliikennemelua. Sillä pyritään torjumaan melua ja sen vaikutuksia sekä ehkäisemään melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla.

Lisätietoja: www.vantaa.fi/melu

Julkaistu: 11.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter