Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys

Lautakunnan kokouksessa 15.1.2018 on esillä viime kokouksessa pöydälle jätetty tarveselvitys Tikkurilan hyvinvointikeskuksesta. Tarveselvityksen tarkoituksena on informoida tulevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten palvelutarpeen kehitystä Tikkurilan alueella, valmistautua alueen asukasmäärien kasvun myötä palvelujen lisätarpeeseen sekä koota hajalla olevia sote-palvelupisteitä yhteen integroinnin vahvistamiseksi. Selvitys on alustavaa suunnittelua eikä sido investointiin.

Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti, kun väestömäärä kasvaa. Maankäytön ja ympäristön toimiala on tehnyt tarveselvityksen Tikkurilan hyvinvointikeskuksesta, jonne on tarkoitus koota alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä palveluja tuotetaan useissa toimipisteissä. Nykyiset tilat eivät ole laajennettavissa ja nykyisellä sosiaali- ja terveysasemalla toteutetaan ainoastaan toimintaa ylläpitäviä korjaustöitä.

Hyvinvointikeskuksessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut.

Keskukseen sijoittuvan henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 960 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöitä 787.

Rakennuksen huoneistopinta-ala on 28 500 htm2, bruttopinta-ala on 31 500 brm2 ja rakennuskustannusennuste on 120 000 000 € (alv 0 %). Valmistumisen tavoiteaika on vuosi 2021.

Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen 24.11.2017 liitteineen ja esittää sen hyväksymistä tekniselle lautakunnalle.

Linkki tarveselvitykseen

Koko asialista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 11.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter