Sosiaali- ja terveyslautakunta palautti Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen uudelleen valmisteluun

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 15.1. palauttaa uudelleen valmisteluun Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvityksen. Lautakunta pyytää, että Tilakeskus valmistee asian uudelleen ja että asia tuodaan lautakunnan käsittelyyn syyskuussa niin, että otetaan huomioon sote- ja maakuntauudistuksen palvelu- ja tilatarvemuutokset sekä keväällä lautakunnan käsittelyyn tuleva palveluverkkosuunnitelma.

Tarveselvityksen tarkoituksena on informoida tulevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten palvelutarpeen kehitystä Tikkurilan alueella, valmistautua alueen asukasmäärien kasvun myötä palvelujen lisätarpeeseen sekä koota hajalla olevia sote-palvelupisteitä yhteen integroinnin vahvistamiseksi. Selvitys on alustavaa suunnittelua eikä sido investointiin.

Tikkurilan sosiaali- ja terveysasemapalveluiden tarve kasvaa jatkuvasti, kun väestömäärä kasvaa. Maankäytön ja ympäristön toimiala on tehnyt tarveselvityksen Tikkurilan hyvinvointikeskuksesta, jonne on tarkoitus koota alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Tällä hetkellä palveluja tuotetaan useissa toimipisteissä. Nykyiset tilat eivät ole laajennettavissa ja nykyisellä sosiaali- ja terveysasemalla toteutetaan ainoastaan toimintaa ylläpitäviä korjaustöitä.

Hyvinvointikeskuksessa on tarkoitus ottaa käyttöön uusi toimintamalli ja sitä tukevat uudet muuntojoustavat tilaratkaisut.

Keskukseen sijoittuvan henkilöstön arvioitu kokonaismäärä on 960 henkilöä, joista sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan työntekijöitä 787.

Rakennuksen huoneistopinta-ala on 28 500 htm2, bruttopinta-ala on 31 500 brm2 ja rakennuskustannusennuste on 120 000 000 € (alv 0 %). Valmistumisen tavoiteaika on vuosi 2021.

Asian esittelijä, apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Linkki tarveselvitykseen

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.


Koko asialista liiteaineistoineen löytyy tästä linkistä

Julkaistu: 15.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter