Nuorisotyö Raiteilla -hankkeelle jatkorahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 116 500 euron valtionavustuksen Nuorisotyö Raiteilla -hankkeen laajentamisvaiheeseen.

Vuonna 2015 käynnistynyt Nuorisotyö Raiteilla -toiminta laajenee nyt koko pääkaupunkiseudun raideliikenteeseen.

”Hyvät raideyhteydet houkuttelevat nuoria liikkumaan entistä enemmän paikasta toiseen. Nuorisotyö Raiteilla -hankkeen avulla ollaan pystytty vastamaan uusiin nuorisotyöllisiin haasteisiin. Jätän hyvillä mielin hankkeen vetämisen uuden hankepäällikkö Miia Siitosen huomaan”, kertoo nuorisotyön päällikkö Pekka Mäkelä.

Nuorisotyö Raiteilla -toiminnassa nuorisotyöntekijäparit liikkuvat junissa ja radanvarren kohtauspaikoissa seuraamassa ja kartoittamassa nuorten liikkeitä sekä ennalta ehkäisemässä vaaratilanteiden ja konfliktien syntyä.

Nuorisotyö Raiteilla -toiminnan perustana on yhteistyöverkosto, jonka muodostavat raideliikenteen ja radanvarren eri toimijat. Rataverkon laajentuessa yhteistyön ja voimavarojen yhdistäminen on ollut entistä suuremmassa roolissa.

”Hanke on hyvä esimerkki sekä kuntien rajojen että eri ammattiryhmien ylittävästä yhteistyöstä nuorten hyväksi. Hankkeella vastataan muuttuvaan toimintaympäristöön ja kehitetään nuorisotyön muotoja nuorten ja yhteiskunnan tarpeiden mukaan”, toteaa Opetus- ja kulttuuriministeriön Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osaston johtaja Georg Henrik Wrede.

Nuorisotyö Raiteilla -hanke (NTR):

  • Nuorisotyö Raiteilla on pääkaupunkiseudun nuorisopalveluiden yhteinen hanke, jonka vetovastuu on Vantaalla.
  • Pääyhteistyökumppaneita ovat Helsingin ja Espoon nuorisopalvelut, Aseman Lapset ry, Liikennevirasto, VR, HSL, HKL, Finavia, Itä- ja Länsi-Uudenmaan sekä Helsingin poliisilaitokset ja Laurea -ammattikorkeakoulu.
  • Laajentumisvaiheessa otetaan vaiheittain käyttöön uusia kehitteillä olevia työmenetelmiä ja toimintamalleja.
  • Nuorisotyö Raiteilla toimintaan sisältyy lisäksi Nuorisotutkimuseura ry:n tutkimus, jonka tavoitteena on tarkastella hankkeen työmuotoa uudenlaisessa nuorisokulttuurisessa maisemassa ja arvioida menetelmien nuorisotyöllisiä vaikutuksia. Tutkimuksen tulokset valmistuvat kevään aikana.
  • Facebook: @nuorisotyoraiteilla, Instagram: @nuorisotyoraiteilla
Julkaistu: 16.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter