Turvallisuuden edistämisestä ja kyselyn tuloksista keskustellaan turvallisuusillassa

Joulukuussa avoinna ollut Vantaan kaupungin turvallisuuskysely tuotti erinomaisia havaintoja kaupungin turvallisuuden kehittämiseksi. Vastaajat esittivät huomioitansa turvattomiksi kokemistaan paikoista sekä antoivat kehittämisehdotuksia kotikaupunkinsa turvallisuuden edistämiseksi. Turvallisuuskyselyn tuloksiin tutustaan ja turvallisuuden edistämisen keinoja mietitään järjestöjen turvallisuusillassa 8.2.2018.

Vastausten perusteella Vantaan turvallisuuden voidaan todeta olevan pääosin hyvällä tasolla

Vastausten perusteella Vantaata pidetään yleisesti turvallisena. Eniten turvattomuutta koetaan asemien seudulla sekä ostarien läheisyydessä, erityisesti iltaisin. Myös valaisemattomat kulkureitit ja metsiköt koettiin paikoiksi, joita monet pyrkivät välttämään pimeän aikaan. Lisäksi Tikkurilan asemalle kokoontuvat nuorisojoukot koettiin epämiellyttäviksi.

Yleisesti ottaen vastaajia huolestuttivat eniten seuraavat asiat:

  • Erilaiset omaisuuteen kohdistuvat rikokset, kuten varkaudet ja vahingonteot
  • Henkilöön kohdistuva häirintä eri muodoissaan
  • Kunnossapidon puutteet (erityisesti valaistus ja katujen kunnossapito) sekä alueiden siisteys
  • Turvallisuusviranomaisten, kuten poliisin sekä pelastuslaitoksen, resurssit sekä erityisesti poliisin näkyvän valvonnan vähentyminen. Monet vastaajat toivat esille huolensa myös lapsi- ja nuorisotyön resursoinnista
  • Syrjäytyminen

Vantaan kaupungin turvallisuuskysely toteutettiin 28.11. – 15.12.2017. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 785 henkilöä. Sanallisia vastauksia annettiin yli 3 000. Kyselyn vastauksia hyödynnetään kaupungin turvallisuussuunnittelun sekä turvallisuustyön tukena.

Järjestöt turvallisuuden edistäjinä Vantaalla – turvallisuusilta 8.2.2018

Järjestöillä on suuri rooli alueellisen turvallisuuden ja viihtyvyyden edistäjinä. Nyt vantaalaisia järjestöjä kutsutaan tutustumaan turvallisuuskyselyn tuloksiin ja pohtimaan yhdessä konkreettisia keinoja turvallisuuden edistämiseksi.

Turvallisuusilta järjestetään torstaina 8.2.2018 klo 17.30 – 20.00 Vantaan kaupungintalon valtuustosalissa, Asematie 7. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00.

Ohjelmassa:

  • Yleinen turvallisuustilanne Vantaalla
  • Turvallisuuskyselyn tulokset: Kuinka turvalliseksi vantaalaiset kokevat kotikaupunkinsa?
  • Turvallisuussuunnittelu osana Vantaan hyvinvointiohjelmaa
  • Työpaja: järjestöt turvallisuuden edistäjinä

Tervetuloa turvallisuusiltaan!
Ilmoittautuminen 2.2.2018 mennessä erikoissuunnittelija Riitta Koivistolle, etunimi.sukunimi@poliisi.fi, p. 050 336 5811.

Turvallisuus Vantaalla

Julkaistu: 24.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter