Kuninkaantiellä Ylästössä pieni sortuma

Vantaan Ylästössä kulkevassa Kuninkaantiellä on havaittu torstaina 25.1.2017 pieni sortuma tien joen puoleisella penkalla. Sortuma sijaitsee tieosuudella Hommaksentien ja Kirkkokalliontien välillä.

Kadun joenpuoleista ajokaistaa on kavennettu liikenteeltä. Sortumakohteeseen on asennettu varoittavia merkkejä ja ajoesteitä sortuman kohdalle. Liikenne kyseisellä kadunosalla on vähäistä.

Sortumakohtaa tarkkaillaan viikonlopun ajan, ja ensi viikolla tehdään tarkempia tutkimuksia. Jos sortumaa havaitaan lisää tai pinnoitteeseen syntyy halkeamia, saatetaan katu joutua katkaisemaan liikenteeltä siten, että pääsy lähikiinteistöihin turvataan.

Sortumakohdalle johtavalla Vantaanjoen ylittävällä sillalla Viilatehtaan kohdalla on 3,5t painorajoitus, joten myös Kuninkaantiellä on raskasta liikennettä vain vähän.

Julkaistu: 26.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter