Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti edistää puurakentamista Kivistössä kilpailulla

Lautakunta päätti 29.1. kokouksessaan esittää kaupunginhallitukselle Kivistön keskustaan puurakentamisen erityiskohdetta.

Puu-Kivistön alueelle suunnitellaan kaiken kaikkiaan noin 50 000 k-m2 asuinrakentamista, mikä tarkoittaa noin 600 asuntoa, päiväkoti, pysäköintilaitos sekä monipuolisia julkisia ulkotiloja. Alue rajautuu Timanttikujaan, Ruusukvartsinkatuun, Lumikvartsinkatuun sekä Kvartsiraittiin. Puu-Kivistöstä halutaan monimuotoinen ja kaupunkikuvaltaan värikäs naapurusto vehreine, yhteisöllisine pihoineen ekologisuutta arvostaville asukkaille. Puu-Kivistössä muun Kivistön keskustan tavoin myös taide on osa asuinympäristöä.

Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien muodostama ilmastoverkosto on sitoutunut puurakentamisen edistämiseen. Ilmastoverkostossa päätettiin joulukuussa 2017, että kukin kuudesta suurimmasta kaupungista nimeää uuden kohteen tai alueen, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen yhteistyössä puualan toimijoiden kesken.

Puu-Kivistön ensimmäisistä kortteleista kilpailu

Avoin, kilpailijaryhmille suunnattu suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu koskee kahta Puu-Kivistön asuinkorttelia, joiden pinta-ala on yhteensä 7000 m2 ja tavoitteellinen asumisen kerrosala vähintään 15 000 k-m2 (eli noin 200 asuntoa). Kilpailuaika on 14.2. - 2.5.2018.

Kilpailijaryhmässä tulee olla mukana vähintään kaksi rakennuttajaa, kaksi arkkitehtitoimistoa ja yksi maisema-arkkitehtitoimisto sekä taiteilija.

Puu-Kivistöä esitellään toimijoille suunnatussa seminaarissa 31.1.

Lisätietoa Puu-Kivistöstä ja myöhemmin kilpailumateriaalit julkaistaan verkkosivulla www.vantaa.fi/puu-kiviston_suunnittelukilpailu (sivu avautuu 30.1.)

Nähtäville esitetään seuraavia asemakaavamuutoksia:

• Asemakaavamuutos Martinlaakso, Voimalantie 5-6 (asia 10): Voimalantien toimitilakiinteistöjen rakennusoikeuksia lisätään yhteensä 11 236 k-m2 Murata Electronics Oy:n tarpeisiin.
• Asemakaavamuutos Vapaala, Vapaalantie 2-4 (asia 11): Kaupungin omistama tontti Vapaalantie 4:ssä myydään Lidl Suomi Ky:lle päivittäistavarakaupan rakentamista varten. Kaupunki haki alueelle päivittäistavarakaupan toimijaa, ja ehdotusten joukosta valittiin Lidl Suomi Ky. Kaupunkisuunnittelulautakunta myönsi suunnitteluvarauksen 21.8.2017.
• Asemakaavamuutos Hämevaara, Koivuvaaranpuisto (asia 12): Koivuvaaranpuistoon on suunnitteilla päiväkoti. Lisäksi neljä omakotitonttia kaavoitetaan nykyisten katujen ja kunnallistekniikan yhteyteen. Yleiskaavassa alue on pientaloaluetta. Enin osa Koivuvaaranpuistoa jää puistoksi.

Asemakaavamuutos Hiekkaharju, Kulleropuisto (asia 9) jätettiin pöydälle.

Lisäksi päätettiin muun muassa:

• Hyväksyä ohjeellisena kaupunkisuunnittelun työohjelma 2018 (asia 7) sillä poikkeuksella, että lautakunta päätti yksimielisesti poistaa työohjelmasta Rukinpyörän asemakaavatyön Itä-Hakkilassa. Asian esittelijä, kaupunkisuunnittelujohtaja, jätti asiassa eriävän mielipiteen. Työohjelmasta lisää ennakkotiedotteessa.
• Vuokrata maa-alue HSY:lle Hiekkaharjun uutta vesitornia varten (asia 13).
• Myydä tontti Hakunilasta vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa varten Ålandsbanken Tomtfond Specialplaceringsfondille. Kohteen toteuttaa YIT Rakennus Oy (asia 14).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 29.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter