Tekninen lautakunta hyväksyi metsäsuunnitelmia ja Tikkurilan uimahallin remontin

Tekninen lautakunta kokoontui vuoden ensimmäiseen kokoukseensa 30.1. Käsittelyssä oli mm. Hakunilan ja Kivistön metsäsuunnitelmat, Tikkurilan uimahallin remontti, Kuusikon ja Västersundomin koulujen peruskorjaukset sekä ulkoilureitti Hakunilan urheilupuistosta Sipoonkorpeen.

Hakunilan ja Kivistön suuralueiden metsäsuunnitelmat hyväksyttiin

Kaupungin metsänhoidossa painottuu luontoarvojen vaaliminen ja virkistyskäyttö. Kaupungin metsät eivät ole talousmetsiä. Metsäsuunnitelmissa esitetään muun muassa alueilla tehtävät harvennukset, hakkuut ja metsänhoitotyöt. Hakunilassa suunnitelma kattaa 484 hehtaaria ja Kivistössä 811 hehtaaria kaupungin omistamaa metsää. Suunnitelmaan ei sisälly suojelualueita eikä rakennettuja puistoja.

Hakunilan suunnitelma-alueella laajimmat yhtenäiset metsäalueet ovat Länsimäessä Myllymäen ulkoilualue, Ojangon ulkoilualue, Vaaralassa Lähdepuisto-Kelokallio, Nissaksessa Kirkkokaski-Saagapuisto-Nissaksenpuisto ja Riimumäki-Kyrkberget sekä Kuusijärven ympäristön metsät. Suunnitelmassa on paljon myös pienempiä asemakaavoitetun alueen puistometsiä. Metsänhoidollisia hakkuita on Hakunilassa esitetty 158 ha, joista erikoishakkuita 128 ha ja harvennushakkuita 30 ha. Erikoishakkuulla tarkoitetaan esimerkiksi huonokuntoisten puiden poistamista ulkoilureitin varrelta tai tontin reunametsästä. Harvennushakkuussa puustoa harvennetaan kauttaaltaan poistaen keskimäärin kolmannes puustosta. Hoitotöitä on esitetty 170 ha. Eniten on esitetty pienpuuston hoitoa 140 ha. Pienpuuston hoito tarkoittaa esimerkiksi reittien ja tonttien reunojen vesakoiden siistimistä. Muita esitettyjä hoitotöitä ovat taimikoiden ja nuorten metsien hoitoharvennukset sekä taimien istuttaminen.

Kivistön suunnitelma-alueella laajimmat yhtenäiset metsäalueet ovat Myllymäen metsäalue, Keimolan ulkoilualue, Vestran metsäalue, Syväojan metsäalue, Linnanmetsä sekä Kesäkylän-Hanskallion metsäalueet. Kivistön keskusta-alueen tuntumassa on myös pienempiä asemakaavoitetun alueen metsiä. Metsänhoidollisia hakkuita on esitetty 95 ha, joista harvennushakkuita on 69 ha ja erikoishakkuita 25 ha. Harvennushakkuista vajaa puolet on nuorten metsien ensiharvennuksia. Hoitotöitä on esitetty noin 100 ha. Taimikonhoitoa ja nuorten metsien harventamista on tästä 83 ha. Pienpuustonhoitoa on esitetty 17 ha. Taimien istuttamista on esitetty kolme hehtaaria.

Tikkurilan uimahallin remontti hyväksyttiin

Vuonna 1968 valmistunut uimahalli on teknisesti verrattain hyvässä kunnossa. Keväällä alkava remontti kohdistuu etenkin vuoden 2008 peruskorjausalueiden ulkopuolelle jääneissä tiloissa, joita on puku-, pesu-, sauna- ja wc- tilat. Myös lvis-teknisiä laitteita uusitaan. Allastilan yläpohjan ja pukutilojen korjaustöiden laajuus ja korjausratkaisut tarkentuvat vielä suunnitteluvaiheessa kustannusennusteen puitteissa. Remontti kustantaa 3,4 miljoonaa euroa ja valmistuu arviolta joulukuussa 2018. Uimahalli sulkee ovensa remontin ajaksi 28.5. lähtien.

Kuusikon ja Västersundomin koulujen peruskorjaukset hyväksyttiin

Lautakunta hyväksyi Kuusikon ja Västersundomin koulujen peruskorjauksien tarveselvitys-hankesuunnitelmat. Kuusikon koulu on luokkien 1. – 6. koulu, johon tehdään teknistä osakorjausta sekä uuteen opetussuunnitelmaan liittyviä muutoksia. Myös koulupihan turvallisuutta parannetaan. Hankkeen kustannusennuste on 3 200 000 €. Västersundomin koulu on itäisen Vantaan ruotsinkielinen 1.-6. luokkien peruskoulu ja esiopetuspaikka. Remontissa muun muassa koulurakennusten ulko- ja sisäpinnat kunnostetaan ja keittiön toimivuutta, rakennusten sisäilmaa, lämmöneritystä sekä sähkötekniikkaa parannetaan. Hankkeen kustannusennuste on 3 600 000 €.

Ulkoilureitti Hakunilan urheilupuistosta Sipoonkorven kansallispuistoon hyväksyttiin

Reitin linjaus sijoittuu Sotungintien pohjoispuolelle. Reittilinjaus lähtee Hakunilan urheilupuistosta ja päättyy Sipoonkorven kansallispuistoon. Reitin alkupään läheisyydessä sijaitsee Sotungin koulu ja lukio ja sen varrella on metsä- ja peltoalueita sekä yhteys mm. Vantaan luontokouluun ja Sotungin nuorisoseurantalolle. Reitin pituus on noin 1,5 km.

Lisäksi päätettiin mm.:

• vuokrata väliaikaista tilaa Tikkurilasta Lummetie 2:sta sivistystoimen käyttöön (asia 9)
• merkittiin tiedoksi varautuminen varhaiskasvatuksen kiireellisten paviljonkipäiväkotien hankintaan (10)
• myöntää kunnossapitoavustuksia yksityisille tiekunnille (asia 11)
• hyväksyä Vantaan peltojen ja niittyjen hoidon kehittämissuunnitelma (asia 14)
• hyväksyä Vantaan kaupunkitilaohje ohjeellisena kaupungin julkisten alueiden, katujen, aukioiden sekä puistojen ja virkistysalueiden suunnittelussa (asia 16).
• hyväksyä kuntatekniikan keskuksen suunnitteluohjelmat 2018: kadunsuunnittelu, viheralueyksikkö, liikennesuunnittelu ja vesihuollon yleissuunnittelu (asia 17).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 31.1.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter