Mikromuovit ja muut haitta-aineet puhdistetaan hulevesistä

Aviapolis mukaan uuteen hulevesien hallinnan projektiin.

Suomessa rakennetaan ratkaisuja maailman vesistöongelmiin. Vantaa, Espoo, Helsinki ja Lahti ovat lähteneet ensimmäisten joukossa maailmassa kehittämään ratkaisuja, joilla puhdistetaan hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuvia päästöjä kuten raskasmetalleja, ravinteita ja mikromuoveja. Työtä tehdään samanaikaisesti useassa erilaisessa kaupunkikohteessa todellisissa käyttöolosuhteissa.

Alueelle toteutetaan seitsemän erilaista hulevesiä puhdistavaa luonnonmukaista ratkaisua. Ratkaisujen toimivuutta tutkitaan ja niistä kerättävä tieto avataan kaikkien saataville. Ratkaisuja ovat esimerkiksi maanalainen kosteikko Helsinki-Vantaan lentoasemalla, biosuodatinratkaisut Espoossa ja Lahdessa, maan alle kaivettava suodatinarkku Helsingissä sekä monikäyttöiset hulevesialueet Vantaan Aviapoliksessa, jossa kohdealueena on Manttaali- ja Rälssipuisto sekä Manttaalitien varsi.

- Sateiden lisääntyminen ja esimerkiksi teiden asfaltointi kasvattavat tarvetta hulevesien hallintaan kaupungeissa. Erityisesti tarvitaan ratkaisuja, joilla sateen jälkeen vesiin kerääntyneitä epäpuhtauksia poistetaan ennen niiden valumista esimerkiksi järviin tai meriin. Tarvetta on erityisesti uusille, kompakteille ja luonnonmukaisille ratkaisuille olemassa olevilla tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla, kertoo Pääkaupunkiseudun Smart & Clean säätiön johtava asiantuntija Jaana Pelkonen.

S&C hulevesien laadunhallinta -projektissa puhdistetaan hulevesiä ja luodaan parempaa elinympäristöä. Samalla parannetaan kaupunkiympäristön toimivuutta ja parannetaan kaupunkilaisten elämänlaatua.

Projektissa Helsingin seudulle ja Lahteen syntyy kattava neljän kaupungin yhteinen älykkäiden hulevesiratkaisujen referenssialue. Kaupunkien rajat ylittävä referenssialue ja yhteistyö ovat poikkeuksellisia Suomessa. Testialueella kehitetyt ja testatut ratkaisut toimivat yritysten referensseinä ja suomalaisen hulevesiosaamisen ja –ratkaisujen vientiä maailmalle.

Yliopistot ja tutkimuslaitokset tutkivat testattavien ratkaisujen toimivuutta. Tiedolla on keskeinen merkitys kehitettävien hulevesituotteiden ja –ratkaisujen kaupallistamisessa, jatkokehityksessä ja markkinoinnissa. Tämä lisää projektin arvoa, sillä yrityksillä ja kunnilla on normaaleissa rakennushankkeissa harvoin resursseja toteuttaa hulevesirakenteiden intensiiviseurantaa korkeista kustannuksista johtuen.

Projektissa ovat mukana kaupungit Lahti, Espoo, Helsinki ja Vantaa; Finavia Oyj; T&K toimijat Aalto yliopisto, Helsingin yliopisto, LUKE, HSY, Sensmet Oy ja Optoseven Oy; suunnitteluasiantuntijat MASU Planning Oy, WSP Finland Oy ja Sitowise Oy; ratkaisutoimittajat Ruskon Betoni Oy, Rudus Oy, ja LECA Finland Oy ja Bluet Oy.

S&C huleveden laadunhallinta -hanke on pääkaupunkiseudun kasvusopimuksen mukainen Smart & Clean -hanke. Se saa Uudenmaan liiton myöntämää valtion AIKO-rahoitusta alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Smart & Clean on viisivuotinen (2016-2021) muutosprojekti. Sen tehtävä on kiihdyttää muutosta Helsingin seudulla niin, että alue on vuonna 2021 maailman paras testialue älykkäille ja puhtaille ratkaisuille. Projekti vauhdittaa muutoksia tuomalla parhaat toimijat yhteen erilaisiin muutostekoihin, fasilitoimalla, kiihdyttämällä ja toimimalla katalyyttinä. Projekti lisää uskallusta ja rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla. Se myös nostaa kaupunkien tavoitetasoa. Yksi tärkeä tehtävä on varmistaa yhteistyö kaupunkien, yritysten, valtiollisten toimijoiden ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen kesken.

Julkaistu: 1.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter