Kaupuinginhallitus päätti 5.2. kokouksessaan:

Västersundomin koulurakennukset kunnostetaan

Kaupunginhallitus hyväksyi Västersundomin koulun peruskorjauksen selvityksen ja 3,6 miljoonan euron kustannusennusteen. Koulu on itäisen Vantaan ruotsinkielinen 1.-6. luokkien peruskoulu. Lisäksi koulussa järjestetään esiopetusta. Koulu toimii neljässä eri rakennuksessa, joista korjattavat ovat valmistuneet vuosilta 1899 – 1987. Kunnostus kattaa rakennusten ulko- ja sisäpinnat ja parantaa keittiön toimintaa. Talotekniikka uudistetaan ja esteettömyyttä parannetaan.

Kesätyötä setelin tuella 500 nuorelle

Kaupunginhallitus päätti 300 euron suuruisten kesätyösetelien jaosta. Kesätyöseteli on työnajajille jaettava tuki, jonka tarkoituksena on työllistää vantaalaisia nuoria. Rahaa on käytettävissä kaikkiaan 150 000 euroa. Kesätyösetelin saavan yrityksen tai yhdistyksen ei tarvitse olla vantaalainen. Setelin hakulomake löytyy kaupungin internetsivuilta, yhteispalvelusta ja työllisyyspalveluiden Ohjaamosta, josta nuoret saavat myös neuvontaa työpaikan etsimiseen.

Kaupungin omat kesätyöpaikat ovat haettavana helmikuun ajan.

Kierrätyskeskuksen toiminta laajenee

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy on sosiaalinen yritys ja kaupungin tärkeä kumppani työllisyyden edistämisessä. Kierrätyskeskus tarjoaa vantaalaisille vaikeasti työllistyville pitkäaikaistyöttömille polkuja työmarkkinoille. Kierrätyskeskuksen tehtävä on harjoittaa kierrätystoimintaa, kuten vastaanottaa ja välittää eteenpäin käyttökelpoisia tavaroita, järjestää neuvontaa, tiedotusta ja palveluja sekä vastaanottaa ja välittää eteenpäin kotitalouksien hyöty- ja ongelmajätteitä.

Kaupungin ja Kierrätyskeskuksen välinen yhteistyö on perustunut sopimukseen, jonka mukaisesti kaupunki maksaa avustusta 700 euroa kuukaudessa jokaisesta työllistetystä pitkäaikaistyöttömästä. Kierrätyskeskuksen toiminta on laajentumassa uuteen toimipisteeseen Vantaan Porttipuistoon. Työllistettyjen määrä tulee nousemaan noin 20 hengellä. Kaupunginhallitus hyväksyi sopimusmuutoksen, jonka arvioitu kustannusten lisäys on noin 168 000 euroa vuodessa.

Kivistöön puurakentamisen erityiskohde

Kaupunginhallitus päätti, että Puu-Kivistön aloituskortteleille järjestetään suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu, jossa haetaan toteuttajia kahdelle asuinkorttelille. Kerrosala on vähintään 15 000 k-m2. Kilpailualue on Kivistön keskustassa. Puu-Kivistön alueen asemakaavoitus on vireillä ja sinne suunnitellaan asuinrakentamista, päiväkoti, pysäköintilaitos sekä monipuolisia julkisia ulkotiloja. Puu-Kivistö on valittu Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi, jossa tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen.

Kilpailualueen jalankulkuympäristöstä odotetaan kiinnostavaa ja turvallista. Lisäksi puukortteleissa halutaan edistää pyöräilyä sekä taidetta osana asuinympäristöä. Kilpailuaika on 14.2. - 2.5.2018. Kilpailualueen tontit myydään kilpailun voittajille.

Martinlaakso, Voimalantie 5 - 6 toimitilakiinteistöjen rakennusoikeuksia lisätään Murata Electronics Oy:n tarpeisiin. Pysäköintiä keskitetään Voimalantie 6:en, jolta poistetaan vähittäiskaupan suuryksikön rakentamismahdollisuus. Osa Myllymäenpolun katualueesta muutetaan Martinkylänsarka -nimiseksi lähivirkistysalueeksi. Kaupunginhallitus päätti asettaa kaavamuutoksen nähtäville.

Koivuhaka, Niittytie 25 kaavamuutos mahdollistaa uuden kaksikerroksisen teollisuus-, varasto- tai toimistorakennuksen rakentamisen purettavan rakennuksen paikalle. Tontille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta, jolloin tontille rakennettava mahdollinen kerrosala on 7350 k-m2. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle kaavamuutoksen hyväksymistä.

Julkaistu: 5.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter