Länsimäentien - Maratontien kiertoliittymän rakentaminen alkaa maaliskuussa

Länsimäessä aloitetaan rakentamaan Länsimäentie – Maratontie – Vartiotie kiertoliittymää. Työt on tarkoitus aloittaa maaliskuun puolenvälin tienoilla ja ne valmistuvat arviolta 2019 elokuussa.

Nykyinen Länsimäentie- Maratontie – Vartiotie risteys rakennetaan yksikaistaiseksi kiertoliittymäksi, jonka luoteisosaan rakennetaan myös kevyen liikenteen liikenneympyrä liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Liittymän rakentaminen muuttaa katujen ja niiden kevyen liikenteen väylien linjauksia. Samalla myös kaikkia kolmea katua kunnostetaan siltä osin, kun liittymän rakentaminen vaatii. Teille rakennetaan uudet kevyen liikenteen väylät, lukuun ottamatta Vartiotien väylää Länsimäentien alikulkukäytävän itäpuolella, joka kunnostetaan.

Lisäksi urakassa rakennetaan Maratontielle uusi alikulkukäytävä kevyttä liikennettä varten sekä nykyinen alikulkukäytävän silta Länsimäentiellä kunnostetaan.

Urakoitsijan kohteessa tulee toimimaan Pohjola Rakennus Oy Infra.

Julkaistu: 6.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter