Rikos- ja riita-asioiden sovittelusta apua yhä useammalle

Vantaan sovittelutoimiston rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin viime vuonna ennätysmäärä aloitteita. Vuoden 2017 aloitteiden yhteismäärä oli 1212 kpl, kun se vuonna 2016 oli 1141 kpl ja vuonna 2015 683 kpl. Aloitteista noin 70 % johti sovitteluun, mikä tarkoittaa myös suurta asiakasmäärän kasvua.

Mikä ihmeen sovittelu?

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakisääteistä, maksutonta ja koko väestölle tarkoitettua valtion rahoittamaa palvelua. Sovittelussa rikoksen tai riidan osapuolille järjestetään mahdollisuus käsitellä tapahtunutta turvallisessa ilmapiirissä puolueettomien sovittelijoiden ohjauksessa. Rakentavassa dialogissa etsitään yhdessä kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.

Vantaan sovittelutoimisto tuottaa rikos- ja riita-asioiden sovittelupalvelut 15 kuntaan: Askola, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Sipoo, Tuusula ja Vantaa. Toimialue on identtinen Itä-Uudenmaan poliisin kanssa.

Vantaan sovittelutoimiston kahdeksan hengen ammatillinen tiimi organisoi sovittelutoimintaa. Sovittelutapaamisten ohjauksesta vastaavat pääasiassa koulutetut vapaaehtoistyöntekijät, joita Vantaan sovittelutoimistolla oli vuonna 2017 koko toimialueella 123 henkilöä.

Mitä voi sovitella?

Suurin osa sovittelualoitteista (90 %) tulee poliisilta. Tyypillisin soviteltava tapaus on jonkinlainen väkivallanteko. Myös lähisuhdeväkivaltaa voidaan sovitella tietyin edellytyksin. Vahingonteoista epäiltyinä on usein nuoria, joiden sovitteluilla uskotaan ja toivotaan olevan rikoskierteen katkaiseva vaikutus. Noin 25 % kaikista epäillyistä oli alle 18-vuotiaita, asianomistajistakin noin 15 %.

Sovittelun tuloksena voi olla anteeksipyyntö, rahakorvaus tai vahingon korvaaminen työllä. Sovittelun asiakkaat ovat hyvin sitoutuneita tekemiinsä sopimuksiin – vain noin kolmessa prosentissa sovitelluista tapauksista sopimus jäi toteutumatta.

Vantaalla ollaan sovittelun juurilla

Rikos- ja riita-asioita on soviteltu Vantaalla vuodesta 1983 lähtien. Alkanut vuosi on Vantaan sovittelutoimiston 35-vuotisjuhlavuosi, jota vietetään täydessä työn tohinassa. Alkuvuoden aloitemäärät ennustavat entistä suurempaa kasvua aloitteissa ja asiakasmäärissä.

Vapaaehtoiset merkittävässä roolissa

Vapaaehtoissovittelijat tekevät hyvin vaativaa ja yhteiskunnallisesti merkittävää vapaaehtoistyötä. Usein sovittelulla voidaan estää tapauksen eteneminen käräjille, mikä säästää sekä asiakkaiden että yhteiskunnan varoja. Yhden sovittelutapauksen kustannukset ovat noin kymmenesosa oikeusprosessiin verrattuna.

Ihmisten kannalta vieläkin tärkeämpää on osapuolten dialoginen kohtaaminen. Sovittelussa ei tehdä tutkintaa eikä osoitella syyllisiä. Sovittelijat ohjaavat osapuolten osallisuuteen perustuvaa keskustelua, jossa kaikki tulevat kuulluiksi ja kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa oman asiansa ratkaisuun.

Sovittelutoimisto kehittää jatkuvasti toimintaansa yhteiskuntarauhan ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätietoja

Tiina Snellman,
sovittelun esimies
tiina.snellman@vantaa.fi
p. 0400 687 501

Julkaistu: 22.2.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter