Riittävä kasvu mahdollistaa erilaisia tulevaisuuksia

Tasaisen tulonjaon muuttovoittokaupunki

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi hyvinvointikatsauksen, joka kokoaa yhteen väestön hyvinvointia koskevia tietoja. Vantaan väestömäärä jatkaa edelleen nopeata kasvuaan. Väestönkasvusta valtaosa tulee vieraskielisestä väestöstä. Nopea väestönkasvu pitää väestörakenteen valtakunnallisesti verrattuna nuorena, vaikka Ikäihmisten määrä kasvaa nopeasti.

Suurten kaupunkien joukossa Vantaa on tulojaoltaan tasaisin. Asunnottomuuden vähentämisessä on onnistuttu melko hyvin. Työttömyys, mukaan lukien pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys, ovat käänteet laskuun. Työttömyysaste on Vantaalla suurten kaupunkien alimpia. Vieraskielisten nuorten osalta syrjäytymisriski on selvästi kantaväestöä korkeampi. Vantaalaisten koulutustaso on viime vuosina noussut.

Liikunnan harrastaminen vähenee nuorilla nopeasti peruskouluiän jälkeen. Alkoholin liikakäyttö on Vantaalla suurten kaupunkien vertailussa alin. Sen sijaan säännöllisesti tupakoivien osuus on edelleen samassa vertailussa korkein.

Yleiskaavan 2020 tavoitteet

Valtuusto merkitsi tiedoksi yleiskaavan tavoitteet. Tavoitevuosi on 2050. Ilmiöitä, jotka vaikuttavat suunnitelman taustalla ovat kaupungin vahva kasvu, ilmastonmuutos sekä segregaation uhka. Tavoitteet jakautuvat paikalliseen elinympäristöön ja näkyvään kaupunkiin, seudulliseen joukkoliikennekaupunkiin sekä kansainväliseen lentokenttäkaupunkiin. Läpileikaava teema on kestävä kehitys.

Yleiskaavassa varaudutaan riittävän suureen kasvuun, mikä mahdollistaa erilaisia tulevaisuuksia. Tarkasteluaiheita ovat muun muassa monipuoliset kaupunkikeskustat ja urbaanit käytävät, tiivistyvän maankäytön alueet, asumisen kaupunki, työnteon kaupunki, lentokenttäkaupunki, joukkoliikenteen runkoalue, pyöräilyn laatuyhteydet, seudullinen viherrakenne, kaupungin sisäinen viherrakenne, identiteettimaisemat sekä jokivarsivyöhyke. Aiheet on nostettu suuntaa antavasti kartalle, mutta kehityskuvassa niiden tarkkaa maantieteellistä sijaintia ei ole vielä määritelty.

Uusi teollisuustalo Niittytielle

Valtuusto hyväksyi Koivuhakaan Niittytie 25:n kaavamuutoksen, joka mahdollistaa uuden kaksikerroksisen teollisuus-, varasto- tai toimistorakennuksen rakentamisen purettavan rakennuksen paikalle. Tontille kaavoitetaan lisärakennusoikeutta, jolloin tontille rakennettava mahdollinen kerrosala on 7350 k-m2. Tontin käyttötarkoitus on teollisuusrakennusten korttelialue, jossa ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia.

Julkaistu: 5.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter