Haku kuvataidekouluun on käynnissä!

Kouluun voi hakea sähköisesti tai Vantaa-infoista sekä Tikkurilan ja Pointin kirjastoista saatavalla lomakkeella. Haku kuvataidekouluun on käynnissä 30.4.2018 saakka.

Kuvataidekoulun oppilasvalinnat tehdään arpomalla. Oppilasvalinnan tuloksista ilmoitetaan kirjeitse kaikille hakijoille toukokuussa. Oppilaiksi valitut saavat lukuvuoden 2018–2019 lukujärjestyksen kesäkuun lopussa.

Kuvataidekoulu tarjoaa kuvataiteen laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta 5–20-vuotiaille vantaalaislapsille ja -nuorille.

Varhaisiän opetusta tarjotaan 5–6-vuotiaille. Varhaisiän opinnot ovat leikinomaista, lapsen mielikuvitukseen vetoavaa toimintaa. Toiminnassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä kuvia.

Perusopintojen aikana 7–12-vuotiaat oppilaat tutustuvat monipuolisesti erilaisiin kuvallisen ilmaisun keinoihin ja tekniikoihin. Opintojen loppuvaiheessa kehittyy jo valmiuksia omaan, persoonalliseen ilmaisutapaan ja itsenäiseen otteeseen aiheiden käsittelyssä.

13–20-vuotiaille kuvataidekoulussa on tarjolla syventäviä opintoja erilaisten työpajojen muodossa. Työpajoihin voi tutustua kuvataidekoulun verkkosivuilla. Työpajoihin ilmoittaudutaan vuodeksi kerrallaan. Työpajoissa oppilas syventää perusopinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja valitsemallaan kuvataiteen tai kuvallisen median alueella.

Julkaistu: 20.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter