Tekninen lautakunta hyväksyi Tikkurilanrannan Åvikin alueen puistosuunnitelman

Tekninen lautakunta käsitteli puistosuunnitelmaa kokouksessaan 20.3. Suunnitelma perustuu Tikkurilan jokirannan maisema-arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen ”Keidas” sekä kilpailun jatkotyönä laadittuun Tikkurilan jokirannan yleissuunnitelmaan. Suunnittelualueelle on leimallista teollisuus- ja kulttuurihistorian tunnelma, jota tuetaan ja korostetaan maisema-arkkitehtuurin keinoin. Åvikin tontilla suuret vanhat puut ovat kaupunkikuvallisesti merkittäviä. Uudet maisema-arkkitehtuurin elementit suunnitellaan paikan henkeen sopiviksi.

”Kaislikossa suhisee” -leikkialue saa inspiraationsa ympäröivästä jokiluonnosta

Åvikin tontille suunnitellaan uusi leikkipaikka korvaamaan Neilikkapuiston poistuvaa leikkipaikkaa. Leikkipuiston teema ”kaislikossa suhisee” saa innoituksensa ympäröivästä jokiluonnosta ja näkyy leikkipaikan visuaalisessa ilmeessä. Aidatulle leikkipaikalle sijoitetaan monipuolisia leikkivälineitä eri ikäisille käyttäjille sekä pohjavettä hyödyntävä vesileikkipaikka.

Paikalla kasvaa paljon vanhoja hienoja puita, jotka pääosin säilytetään ja komeimpia puistoja valaistaan. Myös puistoreittien valaistus uusitaan. Leikkipaikalle sijoitetaan erikoisvalaisinpylväs, joka muodostaa puiston maamerkin.

Tikkurilan jokirannan uudistaminen Åvikin alueen osalta kustantaa noin 1,3 miljoonaa euroa. Hankkeen toteuttamiseen on varauduttu vuosina 2018-19. Tämän kevään aikana, ennen lintujen pesimäkauden alkamista, alueella tehdään jo maisemanhoitotöitä ja poistetaan muun muassa huonokuntoista puustoa.

Raide-Jokeri 3 -ratikkahankkeen alustava suunnitelma esittelyssä

Tekniselle lautakunnalle esiteltiin ratikkahankkeen alustavaa suunnitelmaa. Osana käynnissä olevaa Vantaan yleiskaavatyötä on tehty alustava yleissuunnitelma raitiotiestä Mellunmäestä lentoasemalle. Raitiotie toimii keskeisenä poikittaisyhteytenä yhdistäen toisiinsa Länsimäen, Hakunilan, Tikkurilan, Pakkalan ja Aviapoliksen. Pikaraitiotie yhdistää alueet myös Helsingin seudun raideliikenneverkon piirin. Raitiotien pysäkkien läheisyydessä on arvioitu olevan noin 150 000 asukasta ja työpaikkaa vuonna 2040. Lautakunta merkitsi alustavan suunnitelman tiedoksi. Lue lisää ratikkahankkeesta ennakkotiedotteesta.

Lisäksi päätettiin mm.:

• Valita Hakunilan päiväkodin urakoitsijaksi Rakennusliike Evälahti Uusimaa Oy (asia 11).
• Valita YIT Infra Oy katujen päällystystöiden urakoitsijaksi ajalle 1.5.2018 - 30.4.2019. Hankinnan kokonaisarvo on arviolta noin 3,0–3,5 milj. euroa (asia 19).
• Valita Paviljonkipäiväkotien toteuttajaksi Parmaco Oy (asia 12). Vantaalle on tarkoitus toteuttaa nopealla aikataululla, vielä kuluvan vuoden aikana 6 paviljonkipäiväkotia eri puolille kaupunkia lisääntyneen hoitopaikkatarpeen vuoksi.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 20.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter