Kenestä Vuoden vantaalainen pyöräilijä?

Vuoden vantaalainen pyöräilijä -tunnustus on jo kymmenvuotinen perinne. Ehdota 8.4. mennessä ahkerasti pyöräilevää tuttua, naapuria tai vaikka itseäsi!

Vantaan kaupungin Poljin-työryhmä hakee Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2018 -tittelin saajaa. Ehdokas Vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi voi olla yksityishenkilö tai yhteisö. Esimerkillisyys pyörällä liikkujana voi syntyä vaikkapa vakituisesta työ- tai koulumatkan pyöräilystä. Muita ansioita voivat olla esimerkiksi pyöräilyn edistäminen lähipiirissä tai osallistuminen pyöräilyn seura- tai järjestötoimintaan.

Poljin-työryhmä valitsee ehdokkaista tittelin saajan. Kaikkien ehdottajien kesken arvotaan pyöräilytuotteita. Vuoden vantaalainen pyöräilijä 2018 julkistetaan ja palkitaan lahjakortilla huhtikuussa Tikkurilan aseman alikulkutunnelin avajaisissa. Alikulun yhteyteen avautuu Suomen ensimmäinen lämmitetty pyöräpysäköintihalli.

Kerro ehdotuksesi sähköisesti

Vuoden vantaalaiseksi pyöräilijäksi Poljin-työryhmälle 8.4.2018 mennessä sähköisesti Webropol-lomakkeella. Perustelut ehdokkaan valitsemiseksi voit esittää vapaamuotoisesti.

Valinnan tavoitteena on nostaa pyöräilyä esille itsenäisenä kulkutapana ja hyötyliikuntana sekä motivoida vantaalaisia valitsemaan yhä useammin kestävä tapa liikkua. Vantaan kaupungin tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn osuutta kaikista matkoista nykyisestä 9 %:sta 15 %:iin. Se merkitsisi vuodessa noin kahdeksan miljoonan euron terveyshyötyä työikäisille vantaalaisille.

Vantaa kehittää pyöräily-ympäristöä muun muassa lisäämällä pyörien pysäköintimahdollisuuksia asemilla, tekemällä uudet pyörätien jatkeet ilman reunakiveä ja toteuttamalla laadukkaita pyöräreittejä. Reiteistä muodostuu seudullisesti yhtenäinen verkosto, joka palvelee erinomaisesti muun muassa työmatkapyöräilijöitä. Parikilometrinen baanaosuus, Kvartsiraitti, on Kivistössä jo valmiina. Lisäksi kunnostetaan lähivuosina kuusi muuta laatureittiä, Tikkurila-Korso -osuudesta aloittaen.
Pyöräilyn laatureitin ominaisuuksia ovat riittävä leveys, sujuva ja yhtenäinen reitti, tasainen pinta ja hyvä valaistus.

Vuoden vantaalainen pyöräilijä on valittu jo kymmenen kertaa

2008 | Ensimmäinen Vuoden vantaalainen pyöräilijä oli tikkurilalainen Turusen perhe – oiva esimerkki autottomasta perheestä, jossa monenlaiset liikkumistarpeet sujuivat pyöräillen ympäri vuoden.
2009 | Päiväkumpulainen Matti Pellinen oli esimerkki kunnossa kaiken ikää -periaatetta toteuttavasta pyöräilijästä.
2010 | Rekolalaiselle Tuija Lindforsille pyöräily ei ollut itsetarkoitus, vaan mieluinen keino liikkua paikasta toiseen, ladata henkisiä akkujaan ja samalla pitää fyysinenkin kunto korkealla.
2011 | 17–20-vuotiaat Valtteri Hannula, Joni Patana ja Tomi Puhakka olivat esimerkkejä nuorista, jotka jatkoivat aktiivista pyöräilyä mopo- ja ajokortti-iän saavuttamisen jälkeenkin.
2012 | Pyöräilyn monitoimimies Timo Satoniitty Myyrmäestä toimi mm. valmentajana ja harrastusryhmien vetäjänä.
2013 | Petja Wagonerille Koivukylästä pyöräily oli elämäntapa, käytössään erilaisia pyöriä käyttötarpeen mukaan, mm. kinneri ja laatikkopyörä.
2014 | Korson Kaiun maastopyöräjaosto ohjasi etenkin nuoria pyöräilemään niin maastossa kuin kadullakin, ja rakensi talkoilla yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa Korson Vierumäkeen Suomen ensimmäisen virallisen maastopyöräradan.
2015 | Sari Busi oli monipuolinen työmatka-, harrastus- ja asiointipyöräilijä sekä muiden kannustaja.
2016 | Jarmo Kemppainen Myyrmäestä innosti sosiaalisessa mediassa muita pyöräilemään sekä huolsi ystävien ja muidenkin pyöriä.
2017 | Kanniston koulun opettaja Marjukka Kyöstiö toimii hyvänä esimerkkinä liikunnallisesta elämäntavasta.

Vantaan Poljin-työryhmä on perustettu vuonna 2000 edistämään pyöräilyä ja jalankulkua. Tavoitteena on vantaalaisten asukkaiden sekä kaupungin työntekijöiden kannustaminen kestävään liikkumiseen. Ryhmässä on edustajat kaupungin liikennesuunnittelusta, katutekniikasta, viheralueiden suunnittelusta, kaavoituksesta, ympäristökeskuksesta, liikuntapalveluista, sosiaali- ja terveystoimesta sekä kulttuuripalveluista. Lisäksi ryhmässä on Vantaan pyöräilijät ry:n edustus.

Julkaistu: 21.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter