Vantaan tulos jälleen reilusti positiivinen

Vantaan kaupungin vuoden 2017 tulos oli 40,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki vähensi pitkäaikaisia lainojaan 101 miljoonalla eurolla. Lainakantaa voitiin pienentää toista vuotta peräkkäin.

Toimintakulut alenivat yli 30 miljoonaa euroa vaikka palveluja ostettiin reilusti edellistä vuotta enemmän. Henkilöstökulut vähenivät lähes 10 miljoonalla, mikä johtuu pääosin kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahan leikkauksista. Kilpailukykysopimus ja perustoimeentulotuen kela-siirto vaikuttivat myös valtionosuuksiin, jotka Vantaalla vähenivät yli 20 miljoonalla. Valtionosuuksia kertyi kuitenkin 169 miljoonaa ja verotuloja 977 miljoonaa.

- Tämä on jo toinen peräkkäinen reilusti positiivinen tulos Vantaalla, iloitsee kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Edellisen valtuustokauden talousohjelma oli toimiva. Nyt meillä on uudet linjaukset, jotka jatkavat vastuullisen taloudenpidon periaatetta. Kahdella miljardilla rakennetaan ja ylläpidetään edelleen hyviä peruspalveluja vantaalaisille.

Kaupunki kasvoi ja palvelut kehittyivät

Kaupunki investoi 111,3 miljoonalla eurolla. Suurimmat valmistuneet kohteet olivat Vaaralanpuiston päiväkoti, Talvikkitien paviljonkipäiväkoti ja Hämeenkylän koulun väistötilat Sanomalaan.

Kaupunki loi edellytykset laadukkaalle ja monipuoliselle asuntotuotannolle. Asuntoja valmistui yhteensä 3 290, joista 2 756 kerrostaloissa, 164 rivi- ja ketjutaloissa sekä 370 pientaloissa.

Vantaan työllisyystilanne on kehittynyt suhteellisesti parhaiten pääkaupunkiseudulla. Työttömyysaste oli joulukuussa 10,1 prosenttia, eli 2,1 prosenttiyksikköä alempi kuin vuoden 2016 lopussa.

Perusopetuksen keväällä 2017 päättäneistä 98 prosenttia sijoittui lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai valmistaviin koulutuksiin. Entistä suurempi osa ikääntyneistä pystyy asumaan kotona. Omassa kodissa asuvien 75 vuotta täyttäneiden osuus oli vuoden 2017 lopussa 93 prosenttia.

Tunnuslukuja/milj. €

tulos 40,4

toimintatuotot 252

toimintakulut 1 339

henkilöstömenot 482

palvelujen ostot 667

toimintakate - 1 008,7

verotulot 977

valtionosuudet 168,9

vuosikate 164

investoinnit 111,3

lainakannan vähennys - 101,0 *

tase 2 121,5

* Varsinaiset kaupungin pitkäaikaiset lainat, konsernitilin muutos eliminoitu

Julkaistu: 22.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter