Kaupunginhallituksessa kysely HUS:n kiinteistöomistuksesta

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 26. maaliskuuta jäsenkunnille lähetettyä kyselyä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n kiinteistöomistuksesta. HUS on kuntayhtymä, jonka tehtävänä on tuottaa jäsenkunnille ja niiden asukkaille tarpeellisia erikoissairaanhoidon palveluja.

Kuntayhtymän omistajakuntia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, tuleeko HUS:n ryhtyä järjestelyihin kiinteistöomaisuutensa myymiseksi aiemmin päätettyä laajemmin, minne omaisuutta myytäisiin – omistajakunnille vai vapaille markkinoille - ja onko vastaajakunta itse halukas lunastamaan sairaanhoitopiirin kiinteistöjä.

Hallituksen esityksessä sairaanhoitopiirien kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen maakuntiin vuoden 2020 alusta. Ennen maakunta- ja soteuudistusta sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi tehdä omaisuuttaan koskevia oikeustoimia. Kiinteistöjen mahdollisia kiinnostuneita ostajia voisivat olla pääomasijoittajat tai kiinteistöleasing-ratkaisuihin erikoistuneet rahoituslaitokset.

Kunnilla ei jatkossa ole järjestämisvastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Kuntien omistuksessa olevat kiinteistöt jäävät kunnille, ja maakunta voi jatkaa niissä vuokralaisena. Erikoissairaanhoidon kiinteistön hankkiminen kaupungille olisi kiinteistösijoitus. Vantaalla kyseeseen tulisi Peijaksen sairaala. Sijoitus melko vaativaan sairaalakiinteistöön ei jatkossa ole kunnan ydintoimintaa. Sijoitus ei myöskään olisi riskitön.

Kaupunginjohtaja esittää vastaukseksi kyselyyn, että HUS:n ei ole toistaiseksi tarkoituksenmukaista myydä kiinteistöomaisuutta laajemmin. Sen sijaan sellaiset kiinteistöt, joita kuntayhtymä ei palvelutuotannossaan tarvitse, on syytä pyrkiä myymään mahdollisimman pian käypään hintaan. Vantaan kaupunki ei ole halukas lunastamaan sairaanhoitopiirin kiinteistöjä. Mikäli kiinteistöomaisuuden järjestely kuitenkin etenee kuntayhtymän päätöksenteossa, Vantaa on jäsenkuntana mukana asiaa koskevissa neuvotteluissa.

Muita esityslistalla olevia asioita:

  • Vuoden 2017 tilinpäätös (ks. erillinen tiedote aiheesta)
  • Sisäisen tarkastuksen vuosiraportti 2017
  • Lausunto Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluaineistosta
  • Vantaan hyvinvointiohjelma 2018−2022
  • Sisäilma-asioihin osoitetun lisämäärärahan kohdentaminen toimialoilla

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 22.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter