Nuorten aikuisten tuen tarve kasvanut – etsivä nuorisotyö tavoittaa yhä enemmän nuoria Vantaalla

Aikuistuvat nuoret tarvitsevat aiempaa useammin apua haasteellisessa elämäntilanteessa selviämiseen. Muutos näkyy Vantaan kaupungin etsivässä nuorisotyössä: asiakasmäärät ovat lisääntyneet viime ja tänä vuonna aiempiin vuosiin verrattuna.

Etsivän nuorisotyön tarkoituksena on tukea koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevia, alle 29-vuotiaita nuoria sekä auttaa heitä löytämään tietä takaisin aktiiviseen elämään. Nuoria ohjataan etsivään työhön entistä enemmän mm. sosiaalitoimesta, työllisyyspalveluista sekä oppilaitoksista, jotka ovat ilmoittaneet opiskelun keskeyttäneistä nuorista.

Vuonna 2016 etsivät nuorisotyöntekijät tavoittivat noin 690 nuorta ja vuonna 2017 noin 740. Tämän vuoden alusta etsivään nuorisotyöhön on jo tullut uusia nuoria 140 ja etsivät tekevät töitä tällä hetkellä yhteensä 263 nuoren kanssa. Suunta on siis kasvamaan päin.

Etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoria sekä Tikkurilassa sijaitsevassa Kipinä-talossa, että nuorten kotona. Nuorten elämäntilanteet ovat haasteellisia ja kipukohtia on monia: elämä voi olla sekaisin asunnottomuuden, työttömyyden, päihteiden tai sairauden takia. Monien nuorten koulunkäynti tai opiskelu on keskeytynyt.

- Nuorten haasteellisten elämäntilanteiden takia asiakkuudet ovat pitkiä. Haastavinta on saada nuoret motivoitumaan avun piiriin ja pysymään siinä, koska toiminta perustuu nuoren puolelta vapaaehtoisuuteen. Yhtenä keinona olemme lisänneet kotiin tehtävää työtä, sillä on ollut suuri merkitys asiakassuhteen syntymisen ja nuoren palveluun kiinnittymisen kannalta, kertoo etsivän nuorisotyön esimies Moona Kaitanen.

Nuorta ei jätetä yksin

Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle henkilökohtaista tukea ja ohjausta sekä ryhmätoimintaa. Jokaisen nuoren kanssa tehdään yksilöllinen suunnitelma sekä tavoitteet työskentelylle.

- Nuori voi myös hakeutua mukaan toimintaan itse, kavereiden tai sukulaisten kannustamana. Kuka tahansa voi ottaa meihin yhteyttä ja lähdemme matalalla kynnyksellä auttamaan nuorta asioissa, Kaitanen kannustaa.

  • Etsivä nuorisotyö tarjoaa ohjausta ja tukea 16-28–vuotiaille haastavassa elämäntilanteessa oleville vantaalaisille nuorille.
  • Soita 0503124372 tai tule käymään Kipinätalossa (Ratatie 2) tiistaisin tai keskiviikkoisin klo 12-18, muina aikoina sovitusti 9-16.
  • Facebook: Nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä
Julkaistu: 29.3.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter