Leikkirobotti pöydällä

Valtiovarainministeriöstä tukea digitalisaation edistämiseen Vantaalla

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Vantaan kaupungille 48 000 euron avustuksen robotiikan hyödyntämiseen taloushallinnossa. Myöntämisperusteluissa nostettiin esiin Vantaan hakemuksen teeman innovatiivisuus ja se, että hanke tulee luomaan uuden toimintamallin robotiikan hyödyntämiselle kuntien taloushallinnossa.

Ministeriön syksyllä 2016 käynnistyneen Digikuntakokeilu -hankkeen tavoitteena on edistää kuntien palveluiden tuotanto- ja toimintatapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä sekä parantaa asiakkuuden johtamisen edellytyksiä. Hankkeella halutaan lisäksi edistää kokeilukulttuuria, kuntien verkostoitumista sekä asiakaslähtöistä toiminnan kehittämistä. Avustuspäätösten arvioinneissa kiinnitettiin myös erityistä huomiota avustuskohteiden hyödynnettävyyteen muissa kunnissa.
- Jaamme mielellämme kokemuksiamme ohjelmistorobotiikan käyttöönotosta tai hyödyntämisestä kunnallisissa palveluissa, sanoo Vantaan kaupungin tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko.

Vantaan kaupungin talouspalvelukeskuksessa robotiikkaa on pilotoitu onnistuneesti jo muutaman kuukauden ajan. Ahkera robotti tiliöi ostolaskuja öisin.
- Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan automatisoida tylsiä rutiinitehtäviä. Ohjelmistorobotti jaksaa toistaa samoja työvaiheita väsymättä ja virheettömästi. Näin henkilöstön on mahdollista keskittyä paremmin asiakastyöhön, oman toiminnan kehittämiseen ja tiedon analysointiin. Tällä tavoin voimme tuottaa aidosti lisäarvoa työntekijöillemme ja asiakkaillemme, iloitsee talouspalvelukeskuksen johtaja Minna Sevón.

Valtiovarainministeriö myönsi kaikkiaan 14 hankkeelle avustusta kuntien palveluprosessien digitalisoinnista, sähköisen asioinnin kehittämisestä tai tehdyn digitalisointi työn tulosten levittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustusta myönnettiin Hollolan, Janakkalan, Kangasniemen ja Pirkkalan kunnille, Jämsän, Lappeenrannan, Porin, Rovaniemen, Seinäjoen, Vantaan sekä Ähtärin kaupungeille sekä Nokian kaupungin ja Lempäälän kunnan yhteishankkeille.

Ministeriön digikuntakokeilun projektisuunnitelmassa avustuksiin on vuonna 2018 käytettävissä enintään 250 000 euroa. Vantaan avustussumma 48 000 euroa oli jaettavista avustuksista suurin.

(Kuvan robotti ei liity juttuun.)

Julkaistu: 6.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter