Kaupunginhallitus käsittelee osallistumista kestävää kehitystä edistävään yhteistyöhön

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 9.4. kokouksessaan kaupungin liittymistä jäseneksi Green Building Councilin -yhdistykseen, joka edistää kestävää kehitystä, kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta sekä auttaa toimijoita siirtymään sanoista tekoihin.

Vantaa on linjannut kaupunkistrategiassaan, että kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030. Ilmastotavoitteiden toteuttaminen vaatii kaupungilta panostusta kehittämiseen ja parempaan suunnitteluun sekä koordinointiin. Tämän työn tukemiseksi ja tavoitteen saavuttamiseksi on tarkoituksenmukaista hakea yhteistyöverkostoista viimeisin aiheeseen liittyvä kokemus ja tietotaito.

Green Building Council Finland -yhdistyksen (GBC Finland) tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista sekä saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

GBC Finlandin jäsenenä on tällä hetkellä yli 100 organisaatiota ja kaupungeista muun muassa Helsinki ja Jyväskylä. Jäsenyys tukee Vantaan tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuonna 2030.

Kokouksen esityslista on nähtävillä kokonaisuudessaan osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 6.4.2018 
(muokattu: )