Kaupungintalon sisäilmatutkimukset ovat valmistuneet

Vantaan kaupungintalolla tehtiin helmi-maaliskuun aikana tutkimuksia sisäilmaongelmiin viittaavan oireilun vuoksi. Kaupungintalolla työskentelevistä ja säännöllisesti asioivista muutama on ilmoittanut oireista, joiden aiheuttajaksi on epäilty sisäilmaa.

Tehdyissä tutkimuksissa ei tehty merkittäviä löydöksiä, jotka selittäisivät koettua oireilua. Huomautettavaa oli lähinnä tilojen lämpötilavaihteluissa sekä osassa tiloja käytössä olevien juuttilattiamattojen kunnossa.

Uuden valtuustosalin kermipintaisen vesikaton kunnon tarkasti Kattotutka Oy. Katto ja sen yksityiskohdat olivat suurimmaksi osaksi moitteettomassa kunnossa. Kolmesta kohtaa kermisaumat olivat hieman auki ja ne tullaan paikkaamaan. Kermiä on katolla useampi kerros ja sen saumat asennetaan limittäin. Aukinainen saumakaan ei tarkoita, että vesi pääsisi siitä suoraan läpi.

Koettuja olosuhdeongelmia selvitti Caverion Oy. Tarkastuksen kohteena oli kaupungintalon sisätilat huonekohtaisesti. Tiloja tutkittiin pintakosteusmittauksin, lämpötilamittauksin, aistinvaraisesti havainnoiden sekä huoneiden käyttäjiä haastattelemalla.

Mittausten perusteella työhuoneiden ilmamäärät vaikuttavat riittäviltä ja ovat hyvin tasapainossa. Myös rakennuksen painesuhteet ovat hyvällä tasolla.

Kolmeen 1. kerroksen huoneeseen tehtiin tarkempia lattiakosteuksia mittaavia tutkimuksia alustavan selvityksen suositusten mukaisesti. Tarkemmissa A-Kumppanit Oy:n tekemissä mattolattioiden viiltomittauksissa ei kuitenkaan todettu poikkeavaa kosteutta.

Kiinteistön juuttimattojen vaihto on ajankohtainen ja mattojen saumat ovat osin auki. Mattojen vaihdot tehdään yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa kaupungintalon suojeluarvojen vuoksi.

Huonetilojen lämpötiloissa todettiin suurta heittoa; osa huoneista on viileitä, osa liiankin lämpimiä. Patteriverkoston vesivirtaamat tarkistetaan ja säädetään olosuhderaportin suositusten mukaan. Myös huonetilojen termostaatteja sijoitellaan uudelleen.

Raporteissa ehdotetut korjaustoimet tehdään aikaisintaan ensi kesänä suunnitelmien valmistuttua. Lämmitysjärjestelmän säädöt jatkunee seuraavalla lämmityskaudella.

Tutkimusraportteihin voi tutustua verkossa: www.vantaa.fi/sisailma/tiedotteet

Julkaistu: 9.4.2018 
(muokattu: )