Asukkaat ideoivat puhelinpalvelujen ja iltavastaanottojen kehittämistä

Asukkaista koostuva kehittäjäryhmä tuotti runsaasti käyttäjätietoa ja ideoita terveyspalvelujen uudistamisen tueksi.

Vantaan terveyspalvelujen kehittämisen tueksi koottiin asukasryhmä, joka kokoontui kahtena maaliskuun iltana. Tapaamisissa heräsi innostavia keskusteluja ja osallistujat kehuivat ryhmän henkeä ja monimuotoisuutta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla pohdittiin puhelinpalvelujen kehittämisestä. Toisella kerralla osallistujat ideoivat pienissä ryhmissä, mitä palveluja iltavastaanotolla tulisi olla tarjolla, kenelle ja miten.

- Ryhmissä on ollut todella hyviä ja innostavia keskusteluja. Iltavastaanotto on tärkeä teema, varsinkin kun vuorotyö lisääntyy, kertoi Kari Virtanen.

- Sitä elää välillä omassa kuplassaan ja rutiineissaan, joten oli hyvä, että keskustelujen kautta oppi uusia näkökulmia. Nyt näitä asioita katsoo vähän uudella tavalla, totesi Nina Illi.

Hyvät ideat viedään käytäntöön

Kehittäjäryhmän tuottamia ideoita hyödynnetään Vantaan terveyspalvelujen puhelin- ja iltavastaanottojen kehittämistyössä kevään aikana. Terveyspalvelupäällikkö Ritva Tauriainen oli mukana keskustelemassa puhelinpalveluista.

- Hyviä ideoita tuli mukavasti ja niitä hyödynnetään puhelinpalvelujen kehittämisessä. Muun muassa sähköisten palvelujen lisääminen, chat, keskitetty toimintamalli ja yhden numeron palveluun siirtyminen nousivat esiin, kertoo Tauriainen. Häntä ilahdutti, että nykyinen palvelu koetaan hyväksi ja ammattitaitoiseksi.

Terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen pitää tärkeänä palvelujenkäyttäjien saamista mukaan kehittämistyöhön. Kokemus oli paikalla olleiden työryhmäläisten mukaan innostava. Asukkaiden kehittäjäryhmän kokemukset ja tuottama aineisto iltavastaanottojen kehittämisestä on nyt käyty läpi.

- Työryhmämme sai työstettäväksi hyviä näkemyksiä palvelunkäyttäjän näkökulmasta. Ihan kaikkia toiveita emme pysty ottamaan tässä vaiheessa huomioon, mutta ne jäävät ”muhimaan” jatkokehittämistyötä varten, totesi Sopanen.

Kehittäjäryhmään haettiin osallistujia avoimen haun kautta helmikuun alussa. Hakemuksia tuli parissa viikossa 74, joista 21 valittiin mukaan. Valinnoissa kiinnitettiin huomiota erityisesti siihen, että ryhmästä saatiin niin alueellisesti kuin eri-ikäisten ja -taustaisten vantaalaisten näkökulmasta edustava. Kehittäjäryhmän ideoiden vaikutuksista tiedotetaan tarkemmin touko-kesäkuussa, kun päätöksiä on tehty.

Julkaistu: 9.4.2018 
(muokattu: )