Valtuusto käsitteli hyvinvointia

Vantaalaisten hyvinvoinnin tavoitteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointiohjelman, joka kertoo kuinka kaupunki edistää tulevina vuosina asukkaiden hyvinvointia. Ohjelmassa tunnistetaan Vantaan erityispiirteet, kuten väestömäärän nopea kasvu, hyvinvointierota asukkaiden välillä sekä vieraskielisten kasvava osuus. Valtuusto päätti yksimielisesti lisätä ohjelmaan selvityksen tekemisen ikäihmisten kokemasta yksinäisyydestä.

Ohjelman päätavoitteet ovat vantaalaisten terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen terveellisempien elintapojen myötä, hyvinvointierojen väheneminen sekä kotouttamisen hyvä hoitaminen Suomen monikulttuurisimmassa kaupungissa.

Valtuusto keskusteli hyvinvointiohjelmasta pitkään. Nuorisovaltuuston terveiset keskusteluun toi nuorisovaltuuston jäsen Jere Laitala. - Nuorisovaltuusto on tyytyväinen hyvinvointisuunnitelmaan ja Vantaan tekemiin panostuksiin nuoriin. Parannusta esitämme nuorten vaikuttamismahdollisuuksiin. Pitkät kyselyt eivät nuoria motivoi. Ehdotamme sosiaalisen median vahvempaa käyttöä ja toivotamme päättäjät tervetulleiksi nuorisovaltuuston some-koulutuksiin.

Henkilöstön hyvinvointia tuetaan keskustellen

Valtuusto merkitsi tiedoksi vuoden 2017 henkilöstökertomuksen, joka kuvaa johtamista, työyhteisöjä ja niiden tilaa Vantaalla. Sairaspoissaolot laskivat hieman edellisvuodesta, vaikka asetettua kunnianhimoista tavoitetta ei saavutettu. Työtapaturmien määrä on laskenut kolmena viimeisenä vuonna. Niitä ilmoitettiin 318 kappaletta.

Monet toimintatavat vahvistavat Vantaalla entistä parempaa keskusteluyhteyttä työntekijän ja esimiehen välillä. Aktiivisen välittämisen toimintamalli sekä sairauspoissaoloihin liittyvät tuunattu työ ja kokeilu viiden päivän sairauspoissaolon toimintatavasta tukevat avointa keskustelukulttuuria. Aktiivinen toimintatapa on kaksisuuntaista: työntekijöitä rohkaistaan ottamaan työkykyyn vaikuttavia asioita keskusteluun ja esimiehen on oltava tarkkaavainen mahdollisista työkyvyn alenemiseen vaikuttavista signaaleista.

Vantaan vuoden 2017 henkilöstön palkkamenot olivat 379 miljoonaa euroa. Kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 10 619 henkilöä.

Valtuusto hyväksi seuraavat asemakaavat:

  • Kuninkaala, Hakkila, Vaarala, Hakunila, Itä-Hakkila ja Kuninkaanmäki -alueilla tilaa pitkän matkan linja-autojen pysäkeille sekä niihin liittyvien kaistojen ja meluseinien rakentamiselle
  • Hiekkaharjun Kulleropuiston eteläisintä alueen osaa muutetaan tehokkaammaksi. Kaupunkikuvallisesti noudatetaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja
  • Tikkurilan Kukkaketoon rakennetaan uusi, kolmikerroksinen päiväkoti. Paikalta puretaan kaksi rakennusta; Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo.
  • Ylästöön Sutarsiin kaavoitetaan kahdeksan pientalotonttia. Asuinrakentamisen määrä on yhteensä 1 830 k-m2
  • Koivukylän Asolanväylän varteen rakennetaan kerrostaloja, liiketilaa sekä pysäköintiä kannen alle
  • Vaisala laajentaa Vantaanlaaksossa ja
  • tehokkuutta nostetaan Kivistön Paasitie 7b:ssä.
Julkaistu: 9.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter