Havukosken koululle eTwinning-tunnustus

Euroopan komissio on ensimmäistä kertaa antanut tunnustuksen koulun tasolla tehtävälle kansainvälisyyttä edistävälle työlle. Arvioituina osa-alueina ovat olleet

  • eTwinning ja sen vaikutus digitaalisen turvallisuuden edistämiseen koulussa
  • eTwinning ja sen vaikutus opetus- ja opiskelukäytäntöihin, monitieteiseen opetukseen ja projektityöskentelyyn
  • eTwinning ja sen vaikutus aktiivisena ja strategisena ammatillisen kehittämisen välineenä opettajille ja muille koulun toimijoille
  • eTwinning ja sen vaikutus koulun strategiseen kehittämiseen.

Tunnustuksen sai noin 1 000 eurooppalaista koulua. Suomesta tunnustuksen sai 4 koulua: Havukosken koulu (Vantaa), Kärpäsen koulu (Lahti), Ylitornion yhteiskoulun lukio ja Lapin koulutuskeskus Redu.

Lue lisää tunnustuksesta: eTwinning School Label Awards

Julkaistu: 11.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter