Myyrmäen keskustan puistot, kadut ja torit esillä teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta käsittelee 17.4. kokouksessaan monia Myyrmäen keskustan ilmettä ja toimintoja kohentavia ja liikenteen sujuvuutta edistäviä suunnitelmia. Suunnitelmia esitetään hyväksyttäväksi. Uusi, ehompi julkinen kaupunkitila tulee ympäröimään Myyrmäen keskustan uusia asuinkortteleita ja palveluja.

Paalukylänpuistosta tulee toiminnoiltaan monipuolisempi, avoimempi ja houkuttelevampi. Puisto liittyy luontevasti ympäröiviin katualueisiin ja ilmentää alueen muinaista asutushistoriaa muun muassa taiteen keinoin. Paikallisen muinaishistorian näkökulmasta arvokas silokallio säilytetään ja sen roolia keskustaympäristön osana korostetaan. Vaikka puustoa karsitaan, näyttäviä runkopuita kuten mäntyjä säilytetään. Puisto rakennetaan arviolta vuoden 2022 aikana (asia 11).

Paalutorista kunnostetaan korkeatasoinen keskusaukio, penkkeineen ja istutusalueineen. Valaistus uusitaan ja torille on tulossa myös taidetta. Paalutorin rakentaminen on ajankohtaista vuosina 2018-2020 (asia 16).

Ruukkutori on uusi jalankululle ja pyöräilylle varattu katuaukio. Keskustakorttelien valmistumisen jälkeen se sijaitsee Myyrmäenraitin ja Ruukkupolun risteyksessä. Katuaukio sijoittuu pysäköintihallin päälle. Ruukkutorin keskelle suunnitellaan taideteosta, joka on osa Paalutorille sijoittuvaa pääteosta. Ruukkutoria rakennetaan vuosien 2018-2020 aikana (asia 21).

Hyväksyttävänä on lisäksi useita Myyrmäen katusuunnitelmia:

• Ruukkupolku välillä Iskospolku – Ruukkutori (asia 14)
• Artsinpolku (asia 15)
• Liesikuja välillä Tuurapolku – Liesitori (asia 17)
• Iskospolku välillä Ruukkukuja – Paalutori (asia 18)
• Kinorinne (asia 19)
• Iskostien pohjoispää (asia 20)
• Myyrmäenraitti välillä Ruukkutori – Liesitori (asia 22)

Muita käsittelyssä olevia asioita mm.:

• Korson suuralueen katu- ja viheralueiden hoitourakka, hankinta vuosille 2018-2022 (asia 8)
• Metsola-Jokivarsi -alueen meluesteet (asia 10)
• Kuntatekniikan keskuksen 2. vuosikolmanneksen työohjelma (asia 12)
• Aiesopimus vuokratiloista kaupunginarkistoa varten (asia 23)
• Aiesopimus vuokratiloista työllisyyspalveluiden valmennustalo Reelin toimintaa varten (asia 24).

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter