Opetuslautakunnassa Kartanonkosken päiväkodin kielikylpyopetus ja paviljonkipäiväkotien käyttöönotto

Opetuslautakunta käsittelee kokouksessaan 16.4. ruotsinkielisen kielikylpyryhmän perustamista Kartanonkosken päiväkotiin.

Lautakunnalle esitetään, että Kartanonkosken päiväkodin ruotsinkielisen ryhmän toiminta muutettaisiin kielikylpyryhmäksi 1.8.2018 alkaen. Ruotsinkielinen varhaiskasvatuspalvelu lakkaa Kartanonkosken päiväkodissa 31.7.2018, ja ruotsinkielisille lapsille järjestetään varhaiskasvatuspaikka 1.8.2018 alkaen ruotsinkielisissä päiväkodeissa huoltajien esittämien toiveiden mukaisesti.

Opetuslautakunta saa myös tiedoksi varhaiskasvatuksen kiireellisten paviljonkien käyttöönoton ja selvityksen varhaiskasvatusoikeuden toteuttamiseksi 1.8.2018. Paviljonkeihin tulee tilat yhteensä noin 430 lapselle ja ne valmistuvat käyttöön ajalla 1.8.-30.10.2018. Esityksen liitteenä on selvitys, miten varhaiskasvatusoikeus toteutetaan osan hankkeista myöhästyessä. Uudet tilat otetaan käyttöön kolmessa vaiheessa, ja joustotilaa on luvassa lähipäiväkodeista sekä kouluista.

Paviljonkeina toteutetaan Latukujan päiväkodin (Rajakylä), Backaksen päiväkoti-koulun (Aviapolis), Keidaskujan päiväkodin (Tikkurila/Kuusikko), Krassitien päiväkodin (Tikkurila), Ravuripuiston päiväkodin (Hakunila) ja Virtatien päiväkodin (Myyrmäki) tilat. Paviljonkien toimittaja valittiin teknisen lautakunnan kokouksessa 20.3.2018 ja päiväkotihankkeet annettiin tiedoksi jo kaupunginhallituksen kokouksessa 9.4.2018.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi lausunto selvitykseen suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoja lukiokoulutuksen järjestäjiltä. Lausunnossa kaupunki kannattaa suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämistä englannin kielellä.

Lautakunnalle esitetään päätettäväksi ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta perittävien maksujen perusteet 1.8.2018 alkaen. Ammattiopisto Varian opiskelijoiden korttimaksuista luovuttaisiin 1.8.2018 alkaen ja opiskelijoille hankittaisiin Varian toimesta ne kortit, joita opetussuunnitelman perusteet tai työpaikalla tapahtuva oppiminen edellyttävät.

Lisäksi lautakunnalta pyydetään ympäristölautakunnalle lausunto resurssiviisauden tiekartan luonnoksesta. Resurssiviisauden tiekartta on kaupungin strategiaa toimeenpaneva ohjelma. Yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi asetettiin kaupungin tiivistäminen lähiluontoa vaalien ja tavoitteeksi nykyisen kaupunkirakenteen vahvistaminen resurssiviisaasti. Vantaan kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassaan, että Vantaan kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030.

Opetuslautakunnan kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.4.2018 
(muokattu: )