Vapaa-ajan lautakunnassa päätetään avustuksista ja tukirahoista

Vapaa-ajan lautakunta saa kokouksessaan 17.4. hyväksyttäväksi kulttuuritoiminnan kohdeavustusten ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä.

Lautakunta päättää avustusten myöntämisestä liikuntatoimintaan, taide- ja kulttuuritapahtumiin ja nuorten toimintaan kevät- ja syyskaudelle 2018. Lautakunnalle esitetään jaettavaksi 55 000 euroa taiteilija-apurahoja vantaalaisille ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen opiskelijoille. Lautakunta päättää myös liikuntajärjestöjen vuokratuen ja harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntämisestä vuodelle 2018. Lisäksi lautakunta päättää liikunnan avustettavuuksien myöntämisestä ja Vantaan markkinointituen myöntämisestä liikuntaan vuodelle 2018.

Lautakunta saa hyväksyttäväksi Tikkurila Festivaalin selvityksen Vantaan markkinointituen käytöstä vuonna 2017, ja lautakunta päättää suurten kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointituen myöntämisestä Tikkurila Festivaalille 2018.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi liikunnan avustettavuuksia ja Vantaan markkinointituki liikuntaan vuodelle 2018. Lisäksi lautakunta nimeää edustajia kulttuuriliitojen kokouksiin.

Lautakunnalta pyydetään lausunto ympäristölautakunnalle resurssiviisauden tiekartan luonnoksesta. Resurssiviisauden tiekartta on kaupungin strategiaa toimeenpaneva ohjelma. Yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi asetettiin kaupungin tiivistäminen lähiluontoa vaalien ja tavoitteeksi nykyisen kaupunkirakenteen vahvistaminen resurssiviisaasti. Vantaan kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassaan, että Vantaan kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030.

Kokouksen esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.4.2018 
(muokattu: )