Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja veteraanien suun terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee kokouksessaan 16.4.2018 ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelmaa vuosille 2018-2021.

Toimintaohjelman tarkoituksena on tukea eri hallinnonalojen yhteistyötä raskaana olevien naisten, lasta odottavien perheiden sekä lasten, nuorten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosiaali- ja terveystoimi on laatinut yhteisen toimintaohjelman neuvolatoiminnalle, koulu- ja opiskeluterveydenhuollolle sekä lasten ja nuorten ehkäisevälle suun terveydenhuollolle yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Ohjelma päivitetään Vantaalla valtuustokausittain lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman yhteydessä.

Lautakunnalle esitetään hyväksyttäväksi uudet päivitetyt ohjelmat:

  • Äitiysneuvolan terveystarkastusohjelma
  • Lastenneuvolan terveystarkastusohjelma
  • Kouluterveydenhuollon terveystarkastusohjelma
  • Opiskeluterveydenhuollon terveystarkastusohjelma
  • Ehkäisevän suun terveydenhuollon tarkastusohjelma

Lautakunta käsittelee suun terveydenhuollon liikelaitoksen esityksestä sotaveteraanien maksuttomien suun terveydenhuollon palvelujen laajentamista.

Nykyisin veteraanien suun terveydenhuolto on maksutonta tarkastuksen, ehkäisevän hoidon ja proteeseihin liittyvän kliinisen työn osalta. Suun terveydenhuollon liikelaitos esittää veteraanien maksuttomat suun terveydenhuollon palvelut kattamaan myös mm. hammastekniset kulut ja käyntimaksut.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.4.2018 
(muokattu: )