Turvaamme vantaalaisten palvelut ja henkilöstön jaksamisen Apotin käyttöönoton aikana

-Vastaus Vantaan kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhoitajien 16.4 2018 päivättyyn kirjeeseen

Kiitämme aktiivisuudestanne Apotin koulutuksen ja käyttöönoton aikaisen sijaisuuksien järjestelykannanotostanne.

Vantaa turvaa Apotti-tietojärjestelmän käyttöönoton aikana keskeytyksettömän palvelutoiminnan eri asiakasryhmillemme, henkilöstömme jaksamisen ja järjestelmän häiriöttömän käyttöönoton. Apotin käyttöönotto ja henkilöstön koulutukset kestävät noin kolme kuukautta.

Keskustelua ja huolta on herännyt lyhyt- ja pidempiaikaisten sijaisten palkkaamisesta Seure Oy:n kautta. Vantaan kaupungilla on puitesopimus Seure henkilöstöpalvelut Oy:stä hankittavista ostopalveluista. Seure toimii sijaisten työnantajana ja palkanmaksajana. Tällä järjestelyllä turvaamme, että asiakkaamme saavat tarvitsemansa palvelut keskeytymättä ja huolehdimme henkilökuntamme jaksamisesta muutoksen keskellä.

Vantaalla ja Seurella on eri työehtosopimukset ja kummallakin työnantajalla on oma palkkapolitiikkansa. Kaupunki noudattaa kunnallista virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja Seure Avaintan jäsenenä noudattaa Avaintessia. Työvoiman vuokrauksesta perittävä maksu perustuu tuntiveloitukseen ja kulloinkin voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisiin lisiin. Lomarahaleikkauksista on valtio päättänyt osana kilpailukykysopimusta ja nämä leikkaukset kohdistuvat kuntatyönantajaan, ei Seureen. Tämä on yksi syy, joka selittää Seuren kautta työllistettävien korkeampaa palkkaa.

Vantaan kaupunki maksaa omalle kiertävälle varahenkilöstön sairaanhoitajalle 2 597,66 €/kk. Sijaisten palkkaa on verrattu sairaanhoitajan alimpaan tehtäväkohtaiseen palkkaan, mikä ei ole oikea vertailukohta. Seuren maksama palkka 2 700 € on noin 102 € suurempi verrattuna Vantaan vertailukelpoiseen palkkaan.

Vantaan kaupungille on välttämätöntä, että henkilökuntamme on koulutettu ja perehdytetty hyvin Apotin käyttöönottoon. Hoidamme koulutukset vastuullisesti. Koulutamme ensi syksynä Apotti-tietojärjestelmän käyttöön noin 2800 henkilöä ja tarvitsemme satoja sijaisia korvaamaan koulutuksista johtuvaa henkilöstön tarvetta. Koulutukset kestävät yhteensä noin kuusi viikkoa.

Seuren sijaiset ovat velvollisia kiertämään kaikissa koko sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä. Sijaisen tulee olla, työpaikan tarpeen mukaisesti, joko laillistettu ja/tai nimikesuojattu terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Sijaisjärjestelyillä ennakoidaan myös käyttöönoton jälkeistä sijaistarvetta, jotta henkilöstö voi keskittyä ja perehtyä järjestelmän käyttämiseen siten, että palvelumme toimivat mahdollisimman normaalisti. Henkilöstölle pyritään myös mahdollistamaan loppuvuodesta lomarajoitusten ja lomakiellon jälkeen mahdollisimman paljon vuosilomia. Huolehdimme sijaistarpeesta myös tällöin vuosilomien ajaksi.

Vantaalla 17.4.2018

Jukka T. Salminen, apulaiskaupunginjohtaja
Ari Tolva, talous- ja hallintojohtaja
Anna Cantell-Forsbom, perhepalvelujen johtaja
Piia Vuorela, terveyspalvelujen johtaja
Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja

Julkaistu: 17.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter