Vapaa-ajan lautakunta päätti avustuksista ja tukirahoista

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.4. kulttuuritoiminnan kohdeavustusten ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä.

Lautakunta päätti myöntää esitysten mukaisesti avustuksia liikuntatoimintaan, taide- ja kulttuuritapahtumiin. Esittelijä muutti esitystä kohdeavustusten myöntämisestä nuorten toimintaan kevät- ja syyskaudelle 2018 (§22). Yksi kohdeavustushakemus vedettiin pois esityksestä ja se siirretään kulttuuripalvelujen käsiteltäväksi. Muilta osin nuorten toiminnan kohdeavustukset päätettiin myöntää esitetyn mukaisesti.

Lautakunta päätti jakaa 55 000 euroa taiteilija-apurahoja vantaalaisille ammattitaiteilijoille ja taiteenalojen opiskelijoille. Lautakunta päätti myös liikuntajärjestöjen vuokratuen ja harrasteliikunnan ohjaajatuen myöntämisestä vuodelle 2018. Lisäksi lautakunta päätti esityksen mukaisesti liikunnan avustettavuuksien myöntämisestä ja Vantaan markkinointituen myöntämisestä liikuntaan vuodelle 2018.

Lautakunta hyväksyi Tikkurila Festivaalin selvityksen Vantaan markkinointituen käytöstä vuonna 2017, ja lautakunta päätti myöntää esityksen mukaisesti kulttuuritapahtumien ja festivaalien kaupunkimarkkinointitukea Tikkurila Festivaalille 2018. Lisäksi lautakunta nimesi edustajia kulttuuriliitojen kokouksiin.

Lautakunta antoi lausunnon ympäristölautakunnalle resurssiviisauden tiekartan luonnoksesta. Resurssiviisauden tiekartta on kaupungin strategiaa toimeenpaneva ohjelma. Yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi asetettiin kaupungin tiivistäminen lähiluontoa vaalien ja tavoitteeksi nykyisen kaupunkirakenteen vahvistaminen resurssiviisaasti. Vantaan kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassaan, että Vantaan kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030.

Lausunto luonnokseen: ”Vapaa-ajan lautakunta esittää, että tiekartassa huomioidaan terveellisen sisäympäristön merkitys kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettaessa. Yhdyskuntarakenteen ja liikkumisen osalta on huomioitava palveluverkon merkitys. Päivittäin käytettävien palvelujen, kuten päiväkotien ja koulujen, tulisi sijaita mahdollisimman lähellä tai sujuvien joukkoliikenneyhteyksien päässä.”

Kokouksen esityslista/pöytäkirja löytyy kokonaisuudessaan täältä: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter