Myyrmäen keskustan puisto-, katu-, ja torisuunnitelmat hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa

Tekninen lautakunta hyväksyi 17.4. kokouksessa useita Myyrmäen keskustan ilmettä ja toimintoja kohentavia ja liikenteen sujuvuutta edistäviä suunnitelmia. Uusi, ehompi julkinen kaupunkitila tulee ympäröimään Myyrmäen keskustan uusia asuinkortteleita ja palveluja. Hyväksyttävänä oli Paalukylänpuiston, Paalutorin, Ruukkutorin ja useiden katualueiden suunnitelmat. Lisää aiheesta ennakkotiedotteessa.

Korsoon valittiin katu- ja viheralueiden kunnossapitourakoitsija

Kunnossapitourakoitsijaksi valittiin Viherpalvelut Hyvönen Oy. Sopimuskausi on nelivuotinen: 1.6.2018 – 31.5.2022. Korson hoitoalueeseen kuuluu noin 200 kilometriä kunnossapidettäviä katuja ja väyliä, noin 50 hehtaaria hoidettavia liikenneviheralueita ja noin 80 hehtaaria puistoja. Korson alueen kunnossapito kustantaa vuodessa noin 900 000 euroa. Korson lisäksi katuja ja viheralueita kunnossapidetään urakoitsijan voimin Hakunilan suuralueella. Nyt Korson alueella aloittava urakoitsija on toiminut myös Hakunilassa vuodesta 2017 lähtien. Muu Vantaa on kaupungin omana työnä kunnossapidettävää.

Metsola-Jokivarsi -alueen meluesteiden suunnitelmat hyväksyttiin

Meluesteillä torjutaan Lahdenväylän (vt4) tieliikenteestä aiheutuvaa melua. Suunnittelualue sijaitsee Metsolan ja Jokivarren kaupunginosissa Lahdenväylän välittömässä läheisyydessä sijoittuen Lahdenväylän (Vt 4) länsi- ja itäpuolelle. Suunnittelualue rajautuu etelässä Sipoontie / Kulomäentiehen, pohjoisessa Jokivarrenkujaan, lännessä ja idässä rakennettuihin kaava-alueen tontteihin. Suunnittelualueen itäpuolella sijaitsee Jokivarren koulu ja länsipuolella Hyljekuja ja Norppakuja. Alueella sijaitsevat nykyiset meluvallit ovat jyrkkäluiskaisia ja luontaisesti metsittyneet.

Vantaan kaupungin alueelle rakennettavat meluesteet (meluvalli, meluseinä) sijoittuvat alueille Jäspilänmetsä, Jokivarrenvalli, Hyljepuisto, Hylkeenpesä sekä Jokivarrenkujan katualue. Alueella on jo nykyisellään joitakin meluesterakenteita. Lisäksi valtatien (Vt 4) tiealueelle rakennetaan melukaiteita Sorvanpolun ja Lidlin kohdalla olevan rampin varteen.

Melusuojauksen alustavat kustannukset ovat kokonaisuudessaan n. 5,6 milj. euroa. Vantaan kaupunki vastaa kustannuksista 25 % osuudella ja Uudenmaan ELY-keskus 75 % osuudella. Kaupungin osuus koko hankkeen kustannuksista on siten n. 1,4 milj. euroa.

Lisäksi päätettiin muun muassa hyväksyä aiesopimus vuokratiloista kaupunginarkistoa varten (asia 23) sekä aiesopimus vuokratiloista työllisyyspalveluiden valmennustalo Reelin toimintaa varten (asia 24).

Teknisen lautakunnan käsittelyssä oli muiden lautakuntien tavoin Resurssiviisauden tiekartta, joka on parhaillaan lausuntokierroksella. Esityslistan lausuntoesitystä täydennettiin kokouksessa. Lisäykset tulevat pöytäkirjaan.

Kaikki muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 17.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter