Pysäköinninvalvonnan ja poliisin yhteinen valvontatempaus Vantaalla

Vantaan kaupungin pysäköinninvalvonta ja Itä-Uudenmaan poliisi järjestävät yhteistyössä pysäköinninvalvontatempauksen torstaina 3.5.2018. Päivän aikana pysäköinnintarkastajat ovat mukana poliisipartioiden matkassa ja pysäköintiä valvovat viranomaiset työskentelevät näin ensi kertaa yhdessä.

Valvontatempauksen aikana kiinnitetään huomiota virheelliseen pysäköintiin etenkin liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Valvonnan pääpaino on pelastusteiden ja suojateiden valvonnassa.

Kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi toimivat rinnakkain

Kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi käyttävät pysäköinnin valvonnassa toisilleen rinnakkaista toimivaltaa ja valvovat pysäköintiä koskevien säännösten noudattamista yhteistyössä.

Vantaan kaupunki valvoo pysäköintiä koskevien säännösten noudattamista omalla alueellaan poliisin ohella. Lain mukaan kunnallinen pysäköinninvalvoja johtaa ja valvoo pysäköintiä ja hänellä tulee olla apunaan tarpeellinen määrä pysäköinnintarkastajia. Vantaalla tarkastajia on 12.

Kunnallinen pysäköinninvalvoja toimii pysäköinninvalvonnan yleistä järjestelyä eli laajuutta, riittävyyttä ja valvonnan tarkoituksenmukaisuutta koskevissa asioissa poliisipäällikön valvonnan sekä johdon alaisena.

Pidetään pelastustiet ja suojatiet turvallisina

Kunnallinen pysäköinninvalvonta ja poliisi valvovat pysäköintiä julkisilla alueilla. Pelastusteiden valvontaan viranomaisilla on kuitenkin oikeus myös yksityisillä alueilla. Lain mukaan pelastustiellä oleva ajoneuvo voidaan siirtää joko lähistölle tai varastoon. Samoin voidaan toimia suojatielle pysäköityjen ajoneuvojen suhteen.

Pelastustielle ei saa ajoneuvojen lisäksi asettaa mitään muutakaan liikennettä estävää, kuten talvella kasata lunta. Pelastustien vapaana pitämisellä varmistetaan, että hälytysajoneuvot pääsevät hätätilanteessa riittävän lähelle tapahtumapaikkaa.

Suojatien läheisyyteen pysäköidessä tai pysähdyttäessä taas tulee muistaa 5 metrin sääntö: pysäköitäessä tai pysähdyttäessä suojatien eteen, tulee suojatiehen olla matkaa vähintään 5 metriä. Suojatielle ei saa pysäköidä eikä pysähtyä. Suojatiellä tai sen edessä oleva ajoneuvo estää hyvän näkyvyyden suojatielle.

Julkaistu: 25.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter