Putkisiltaremonteilla vaikutusta Louhelantien ja Vaskivuorentien liikenteeseen

Vantaan kaupunki uusii kaksi Mätäojan putkisiltaa Kaivokselan ja Myyrmäen rajalla. Sillat sijaitsevat Louhelantiellä ja Vaskivuorentiellä. Työt alkavat toukokuun alussa ja kestävät noin vuoden, valmistuen toukokuun 2019 loppuun mennessä.

Louhelantiellä siltaremontti toteutetaan niin, että ajoneuvoliikenteellä on koko ajan käytössään vähintään yksi kaista. Kevyt liikenne ohjataan ohittamaan siltatyömaa olemassa olevaa kiertoreittiä pitkin.
Vaskivuorentielle rakennetaan siltaremontin kohdalle kiertotie ajoneuvoliikenteelle. Siltapaikan kohdalla Vaskivuorentiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä.

Siltojen uusiminen kustantaa noin 570 000 euroa. Urakoitsijana kohteessa toimii Sassenita Oy.

Siltatyömaat kartalla

Julkaistu: 27.4.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter