Kaupunginhallituksessa yhteinen lausunto maakunta- ja sote-uudistuksesta

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 7. toukokuuta pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteistä lausuntoa maakunta- ja sote-uudistuksesta.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen toteavat yhteisessä lausuntoehdotuksessaan, että eduskunnan käsiteltävänä oleva maakunta- ja sote-uudistus ei riittävästi toteuta sille asetettuja tavoitteita. Pääkaupunkiseudun kaupungit katsovat yhdessä, ettei lainsäädäntökokonaisuutta voi esitetyssä muodossaan hyväksyä.

Uudistuksen toteuttamiseen sisältyy merkittävästi enemmän riskejä kuin sen toteuttamatta jättämiseen. Koko maalle yhtäläisen mallin ja aikataulun sijasta pitäisi huomioida erilaiset tarpeet. Uudenmaan maakunta on muihin maakuntiin verrattuna väestöpohjaltaan valtava, ja sen perustamiseen liittyy suuria toiminnallisia ja taloudellisia haasteita.

Lausuntoon ja kokouksen muuhun esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 4.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter