Teknisessä lautakunnassa Rekolan liikuntapuiston uudistaminen

Tekninen lautakunta kokoontuu ensi tiistaina 8.5. Esityslistalla on muun muassa Rekolan liikuntapuiston suunnitelma. Kunnostettavan Rekolan liikuntapuiston alue on ollut alun perin vanhaa peltoa, jonka päälle on aikojen saatossa rakentunut nykyisen kaltainen pelikenttien kokonaisuus. Kenttiä ei ole koskaan perustettu kunnolla nykynormeihin nähden, vaan kenttää on tehty täyttämällä maamassoja pellon päälle. Samoin kuivatusta on rakennettu tarpeen mukaan. Alueella on pesäpallokenttä, pienpelikenttiä, leikkipaikka sekä paikoitus- ja huoltopiha ja huoltorakennus. Pelikentät, suorituspaikat ja tekniset ratkaisut ovat huonossa kunnossa ja tulleet elinkaarensa loppupäähän. Ainoastaan huoltorakennus on hyvässä kunnossa.

Rekolan liikuntapuistosta tulee helposti lähestyttävä ja monipuolinen liikunta- ja urheilualue, joka palvelee laajaa käyttäjäkuntaa ikään tai taitotasoon katsomatta ja innostaa liikkumaan. Tavoitteena on ollut myös kohentaa asuinalueen ympäristön yleistä ilmettä ja mahdollistaa sosiaalinen kanssakäyminen liikunnan kautta kylän keskeisellä paikalla.

Rekolan liikuntapuiston hiekkatekonurmipintainen pesäpallokenttä, joka talvisin jäädytetään luistelua varten, peruskorjataan. Alueen pohjoisosassa oleva pienpelikenttäalue peruskorjataan ja laajennetaan itään. Nykyinen leikkipaikka puretaan ja uusi rakennetaan liikuntapuiston lounaisnurkkaan. Uusi ulkokuntoilupaikka rakennetaan ja paikoitusalue sekä huoltopiha-alue peruskorjataan. Lisäksi rakennetaan uusia aitoja portteineen ja kulkuaukkoineen sekä uusitaan valaistus.

Remontin kokonaiskustannukset ovat n. 1,7 milj. euroa. Kunnostus tullaan toteuttamaan vaiheittain.

Kivistön kaupunkikeskuksen rakennusurakka käsittelyssä

Rakennusurakka sisältää Tikkurilantien rakentamisen kehäradan, Keimolantien ja Tikkurilantien kiertoliittymän välillä, Kivistön eteläisen eritasoliittymän E1 ramppien rakentamisen, Vantaankoskentien ja
Tikkurilantien alikulkukäytävien rakentamisen sekä Vantaankoskentien rakentamisen välillä Tikkurilantie - Syväkivenpolku. Urakka sisältää myös rakennettujen tai rakenteilla olevien Mestarintien ja Korundinportin liittämisen Tikkurilantiehen. Urakkaan sisältyy myös optiona Vantaankoskentien Kehäradan ylittävän sillan rakentaminen Kivistön aseman läntisen lippuhallin länsipuolelle. Lautakunnalle esitetään kokonaisuuden urakoitsijaksi Kreate Oy:tä 8,8 miljoonan euron urakkahinnalla.

Esityslista kokonaisuudessaan http://paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 4.5.2018 
(muokattu: )