Vantaan ensimmäiset kulttuuriympäristölinjaukset luodaan kaupunkilaisten kanssa

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset eli Kylli -hanke tempaistaan käyntiin Vantaan päivänä 15.5. Kyllin kestit -tapahtumalla. Hanke koostuu kymmenistä osaprojekteista, joita toteutetaan yhdessä kaupunkilaisten, oppilaitosten ja yritysten kanssa. Ensimmäisenä osaprojektina valmistuu Peltolan koulun oppilaiden tekemä mobiilireitti. Kaikki kaupunkilaiset pääsevät osallistumaan linjaustyöhön 7.5. avautuvan verkkokyselyn avulla.

Vantaan sivistyksen ja maankäytön toimialat ovat aloittaneet kulttuuriympäristölinjaukset-yhteishankkeen, jossa määritellään vantaalaisen kulttuuriympäristön historia, nykyhetki ja tulevaisuuden tavoitteet. Linjauksiin kootaan kulttuuriympäristön ominaispiirteet, tehdään suunnitelma niiden säilyttämiseksi ja hoitamiseksi sekä kannustetaan kaikkia vantaalaisia kulttuuriympäristötekoihin.

Kulttuuriympäristö tarkoittaa kaikkea ihmisen muovaamaa ympäristöä. Siihen kuuluvat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit.

–Jokainen sukupolvi jättää ympäristöön jälkensä. Vaikka kaupunkien muutos on välttämätöntä, on kaikkien sukupolvien velvollisuus säilyttää aikaisempia kerrostumia näkyvissä, hankkeen projektikoordinaattori Maiju Nurminen toteaa.

Kulttuuriympäristölinjaukset luodaan Vantaalle ensimmäistä kertaa, ja työ tehdään samanaikaisesti Vantaan yleiskaava 2020 -hankkeen kanssa. Perinteisen ohjelmatyön lisäksi hankkeessa toteutetaan kymmeniä osaprojekteja yhdessä oppilaitosten, kaupunkilaisten ja yritysten kanssa. Ensimmäisenä valmistuu Peltolan koulun 8E-luokan tekemä kulttuuriympäristön mobiilireitti, joka julkaistaan Vantaan päivänä 15.5. kaupunginmuseon Kyllin kestit -tapahtumassa.

Toukokuun aikana vantaalaiset voivat myös kertoa verkkokyselyn avulla omaan elinympäristöönsä liittyviä kokemuksia. Kysely löytyy 7.5. alkaen osoitteesta app.maptionnaire.com/fi/4063. Lisäksi Kyllin eli Nurmisen voi tilata erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin ympäri Vantaata keskustelemaan ja kertomaan vantaalaisesta kulttuuriympäristöstä.

–Kylli on lyhennys kulttuuriympäristölinjauksista, mutta se toimii hyvin myös jäänmurtajana. Nimi herättää kysymysten ja keskustelun lisäksi naurahduksia, minne menenkin, iloitsee Nurminen.

Hankkeeseen on saatu Museoviraston innovatiivisten hankkeiden avustus, minkä lisäksi hanketta rahoittavat Vantaan kaupungin sivistyksen ja maankäytön toimialat.

Kysymykset ja yhteydenotot:

Maiju Nurminen
Projektikoordinaattori, kulttuuriympäristölinjaukset
Vantaan kaupunginmuseo
050 302 6720
maiju.nurminen@vantaa.fi

Julkaistu: 7.5.2018 
(muokattu: )