Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi taiteen perusopetuksen oppilaitosten opetussuunnitelmia

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti kokouksessaan 16.5. taiteen perusopetuksen uusia opetussuunnitelmia oppilaitoksilta. Neljä taiteen peruspetusta antavaa oppilaitosta on toimittanut kulttuuripalveluihin uudet opetussuunnitelmansa.

Oppilaitosten opetussuunnitelmia tulee käsiteltäväksi vielä kesäkuun lautakunnan kokoukseen. Vantaalla taiteen perusopetusta antaa yhteensä kaksi kunnallista ja 16 yksityistä oppilaitosta.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi vuodelle 2017 myönnettyjen taiteen perusopetukseen ja muuhun taidekasvatukseen toiminta-avustusten tilityksiä, kulttuuritoiminnan kohdeavustusten tilityksiä, eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen toiminta-avustusten tilityksiä, liikunnan kohdeavustusten ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä sekä liikunta- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustusten tilityksiä.

Lisäksi lautakunta päätti myöntää avustuksia vuodelle 2018 seuraavasti:

  • seniori-ikäisten kulttuuritoiminnan toiminta-avustuksia
  • taiteen perusopetusta antavien laitosten ja yhteisöjen toiminta-avustuksia
  • taidekasvatus- ja kulttuuriharrastusyhdistysten toiminta-avustuksia
  • liikunnan avustettavuuksia
  • harrasteliikunnan ohjaajatukia
  • Vantaan markkinointituki liikuntaan
  • nuorisotoiminnan toiminta-avustuksia ja kohdeavustuksia

Lisäksi lautakunta sai tiedoksi sivistystoimen vuoden 2018 ensimmäisen osavuosikatsauksen vapaa-ajan lautakunnan alaisen toiminnan osalta.

Esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 16.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter