Valtuusto käsittelee vuoden 2017 tilinpäätöstä

Vantaan kaupunginvaltuusto käsittelee 28. toukokuuta kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöstä. Kokousta voi seurata suorana Vantaa-kanavalla osoitteessa vantaakanava.fi kello 18 alkaen.

Vantaan kaupungin vuoden 2017 tulos oli 40,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupunki vähensi pitkäaikaisia lainojaan 101 miljoonalla eurolla. Toimintakulut alenivat yli 30 miljoonaa euroa, vaikka palveluja ostettiin reilusti edellistä vuotta enemmän. Henkilöstökulut vähenivät lähes 10 miljoonalla, mikä johtuu pääosin kilpailukykysopimuksen mukaisista lomarahan leikkauksista.

Kaupunki investoi 111,3 miljoonalla eurolla. Suurimmat valmistuneet kohteet olivat Vaaralanpuiston päiväkoti, Talvikkitien paviljonkipäiväkoti ja Hämeenkylän koulun väistötilat Sanomalaan.

Tilinpäätökseen voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi. Lisäksi Vantaa-kanavalla julkaistaan tällä viikolla aihetta taustoittava lyhyt puffivideo.

Arviointikertomus vuodelta 2017

Valtuusto käsittelee myös tarkastuslautakunnan antamaa arviointikertomusta vuodelta 2017. Lautakunta nostaa esille yleisen talouskasvun ja onnistuneen taloudenpidon myötä saavutetun taloudellisen tuloksen, jonka ansiosta kaupunki kattoi kaikki vuosi-investointinsa tulorahoituksellaan. Tärkeää oli myös, että kaupungin lainakantaa pystyttiin vähentämään.

Koko valtuustokaudelle 2013–2017 asetetuista strategisista päämääristä haasteelliseksi osoittautui työllisyyden parantaminen. Vaikka työllisyys parani vuonna 2017, nuorisotyöttömyys jäi strategiassa tavoiteltua tasoa korkeammaksi eikä vieraskielisten työllisyysaste noussut tavoitellulle tasolle. Työttömyysaste oli vuoden lopussa 10,5 (12,4 vuonna 2016). Alle 25-vuotiaiden työttömyysaste oli 10,7 (vuotta aiemmin 12,5).

Tarkastuslautakunnan arvioinnin pääpaino oli sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan toiminnoissa. Perhepalveluissa ja etenkin lastensuojelussa on tehty muutoksia, joilla tähdätään palvelujen painopisteen siirtämiseen korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäiseviin peruspalveluihin. Lautakunta pitää tärkeänä, että sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, esimerkiksi kotipalvelua ja perhetyötä on riittävästi saatavilla. Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut on uuden liikennepalvelulain myötä järjestettävä uudelleen. Tarkastuslautakunta korostaa, että kuljetuspalveluiden tulee olla laadukkaita, turvallisia ja asiakkaan tarpeita vastaavia.

Vieraskielisten määrä kasvaa edelleen voimakkaasti ja sitä kautta kotouttamisen merkitys korostuu.

Myös arviointikertomusta pääsee katsomaan esityslistan kautta osoitteesta paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 23.5.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter