Kaupunginhallituksessa pitkän tähtäimen ympäristöohjelma

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee 28. toukokuuta resurssiviisauden tiekarttaa, joka on pitkän tähtäimen ympäristöohjelma.

Tiekartta ohjaa kaupungin kehitystä kohti päästötöntä, jätteetöntä ja luonnonvaroja kestävästi käyttävää kaupunkia, jossa ei ylikuluteta. Samanaikaisesti kaupunki haluaa tukea kaupunkilaisten hyvinvointia sekä kaupungin elinvoimaisuutta. Resurssiviisaus tarkoittaa kykyä käyttää luonnonvaroja harkitusti hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävällä tavalla.

Kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiassaan, että Vantaan kaupunki on hiilineutraali vuonna 2030. Päästöttömyys eli hiilineutraalius merkitsee sitä, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 80 prosenttia vuoden 1990 päästöihin verrattuna ja jäljelle jäävät päästöt kompensoidaan esimerkiksi rahoittamalla vähähiilisyyteen tähtääviä hankkeita muualla. Jätteettömyys puolestaan merkitsee sitä, että kaatopaikalle ei toimiteta jätteitä.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Vantaan maa- ja asuntopoliittiset linjaukset
  • Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018−2022
  • Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus
  • Kaavamuutos / Tikkurilan kirkon kortteli
  • Kaava / Havukosken Piippilakki

Kokouksen esityslistaan voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 25.5.2018 
(muokattu: )