Vapaa-ajan lautakunta päättää lausunnosta kuntien kulttuuritoiminnan lakiuudistukseen liittyen

Vapaa-ajan lautakunta päättää kokouksessaan 12.6. opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavasta lausunnosta. Kunnilta on pyydetty lausuntoa kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta.

Nykyinen laki on vuodelta 1992. Tavoitteena on uudistaa kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki vastaamaan kuntien kulttuuritoiminnassa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja arviointi. Lautakunnalle esitetään, että lakiluonnoksen tavoitteisto olisi kaikilta osin kannatettava.

Lautakunnassa käsitellään Hämeenkylän koulun hankesuunnitelma. Lautakunta saa lisäksi hyväksyttäväksi Lumon nuorisotilojen tarveselvitys-hankesuunnitelman ja lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen liittyvän hankesuunnitelman. Lumon muutostyöt toteutettaisiin alkuvuodesta 2019, ja töiden ajaksi nuorisotila toimisi väistötiloissa. Hanke toteutettaisiin VTK:n omalla rahoituksella.

Lisäksi lautakunta saa hyväksyttäväksi kulttuuritoiminnan kohdeavustusten, liikunnan kohdeavustusten ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä. Lautakunta päättää liikunnan avustettavuuksien, harrasteliikunnan vuoden 2018 ohjaajatuen ja nuorten toiminnan 2018 kohdeavustusten myöntämisestä. Lisäksi lautakunta saa hyväksyttäväksi Vantaan viihdeorkesterin selvityksen Vantaan markkinointituen 2017 käytöstä.

Loput taiteen perusopetusta antavista oppilaitoksista on lisäksi toimittanut kesäkuun lautakuntaan hyväksyttäväksi uudet opetussuunnitelmansa.

Esityslista kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 7.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter