Hajajätevesineuvontaa Hakunilassa 15.6. ja 20.6.

Hajajätevesiasetus uudistui vuonna 2017. Jos kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella tai enintään sadan metrin päässä vesistöstä, jäteveden käsittely on laitettava kuntoon 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla järjestelmä tulee uusia isompien rakennusprojektien yhteydessä.

Vantaan kaupunki on mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n Hajajätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueella -hankkeessa, jonka puitteissa asukkaille tarjotaan neuvontaa hajajätevesien käsittelyssä. Neuvonta on maksutonta.

Vantaan seuraavat infopisteet:

  • Pe 15.6.2018 klo 15-17 Hakunilan K-Supermarket (Laukkarinne 4, 01200 Vantaa)
  • Ke 20.6.2018 klo 12-14 Hakunilan K-Supermarket (Laukkarinne 4, 01200 Vantaa)

Vesiensuojeluyhdistyksen järjestämillä neuvontapisteillä on mahdollisuus keskustella ja kysyä:

  • haja-asutuksen jätevesiin liittyvästä lainsäädännöstä
  • oman kiinteistön jätevesien käsittelymahdollisuuksista
  • jätevesijärjestelmien käyttö- ja huoltotoimenpiteistä
  • •kuivakäymälöistä ja talousveden tutkituttamisesta.

Lue lisää Hajajätevesineuvontaa Vantaanjoen valuma-alueella -hankkeesta.

Julkaistu: 12.6.2018 
(muokattu: )