Vapaa-ajan lautakunta antoi lausunnon kuntien kulttuuritoiminnan lakiuudistukseen

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti kokouksessaan 12.6. opetus- ja kulttuuriministeriölle annettavan lausunnon. Kunnilta on pyydetty lausuntoa kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta.

Tavoitteena on uudistaa kuntien kulttuuritoiminnasta annettu laki vastaamaan kuntien kulttuuritoiminnassa ja sen toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Lakiin lisättäisiin kuntien kulttuuritoiminnan tavoitteet, valtion viranomaisten tehtävät, kunnan asukkaiden osallistuminen, kehittämistehtävä, yhteistyö sekä tiedon tuottaminen ja arviointi. Lautakunta päätti, että lakiluonnoksen tavoitteisto on kaikilta osin kannatettava. Lausunnossa huomiota kiinnitetään ainoastaan siihen, että lakiuudistuksessa korostettaisiin selkeämmin myös taiteen itseisarvoa hyvinvointi- ja elinkeinopoliittisten vaikutusten korostamisen ohella.

Vapaa-ajan lautakunta hyväksyi Hämeenkylän koulun hankesuunnitelman lukuun ottamatta liikuntatiloja. Liikuntatiloista valmistellaan esitys elokuun lautakuntiin. Lautakunta päätti käyttää hankkeeseen sisältyvän option Variston opetuspisteestä, ja Variston nykyiset tilat korvaavat opetus- ja aputilat rakennetaan Hämeenkylän uudiskoulun yhteyteen. Muista suuremmista liikuntasalitiloista laaditaan erillinen selvitys tilakeskuksen ja sivistystoimen yhteistyönä vuoden 2019 aikana.

Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti Lumon nuorisotilojen tarveselvitys-hankesuunnitelman. Lumon keskuksen tiloissa ovat myös kaupungin kirjasto, Lumon lukio sekä harrastustiloja. Lautakunta hyväksyi esityksen mukaisesti lasten ja nuorten kulttuurikeskus Orvokin peruskorjaukseen liittyvän hankesuunnitelman.

Lisäksi lautakunta hyväksyi kulttuuritoiminnan kohdeavustusten, liikunnan kohdeavustusten ja harrasteliikunnan ohjaajatuen tilityksiä. Lautakunta päätti myöntää liikunnan avustettavuuksia ja kohdeavustuksia nuorten toimintaan vuodelle 2018. Lautakunta hyväksyi Vantaan viihdeorkesterin selvityksen Vantaan markkinointituen 2017 käytöstä. Harrasteliikunnan vuoden 2018 ohjaajatuen hakemus hylättiin esityksen mukaisesti.

Lautakunta hyväksyi loput taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten opetussuunnitelmista.

Lautakunnan esityslista/pöytäkirja kokonaisuudessaan: paatokset.vantaa.fi

Julkaistu: 12.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter