Tikkurilankosken padon purkuprojekti alkoi vuollejokisimpukoiden siirrolla

Tikkurilankosken padon keskiosa puretaan ja koskialue kunnostetaan kesällä 2019. Tätä ennen kosken alueella tehdään valmistelevia töitä.

Purkuprojektin valmistelu aloitettiin siirtämällä alueella esiintyvät uhanalaiset vuollejokisimpukat kosken yläjuoksulle, jotta ne eivät kärsi padon purkamisesta. Simpukat etsittiin sukeltamalla, poimittiin käsin ja vietiin uudelle alueelle.

Purkuprojektista Vantaan kaupungilla vastaava Juha Kivimäki kertoo, että vuollesimpukoiden määrä koskessa oli iloinen yllätys. ”Vuollejokisimpukoita löydettiin enemmän kuin aiemman kartoituksen perusteella oli oletettu, ja koskesta löytyi paljon myös nuoria simpukkayksilöitä.”

Vaikutuksia Heurekan sillan alapuolisella alueella oleviin vuollesimpukoihin vähennetään töiden oikealla ajoituksella, veden sameutumista ehkäisevillä työmenetelmillä ja muilla toimenpiteillä.

Pitkällä aikavälillä padon purku on vuollejokisimpukoille eduksi, sillä lajille soveliaat pohjatyypit Tikkurilankosken alueella lisääntyvät.

Padon osittaisen purkamisen tarkoituksena on helpottaa äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen nousua Keravanjoessa ja parantaa alueen virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Lisätietoja hankkeesta ja Tikkurilan jokirannan virkistyskäytön kehittämisestä

Julkaistu: 13.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter