Vantaan kaupunki on purkanut Vantaan Golfpuisto Oy:n maanvuokrasopimuksen

Kaupunki teki kesäkuussa tutkintapyynnön poliisille golfpuistoyhtiön ja alueella toimivan maanrakennusurakoitsijan toiminnasta. Alueella on ollut huomattavaa vuokrasopimuksen ehtojen vastaista toimintaa. Yhtiö on vuokrasopimuksen vastaisesti jälleenvuokrannut osan maa-alueesta aluetta rakentavalle urakoitsijalle. Alueella on harjoitettu maanvastaanotto- ja läjitystoimintaa, josta on saatu arvioiden mukaan useiden miljoonien eurojen arvosta taloudellista hyötyä. Toiminnalle ei ole haettu ympäristölupaa.

Itä-Uudenmaan poliisi epäilee yhtiön toimijoita törkeästä ympäristön turmelemisesta ja törkeästä petoksesta. Poliisin esitutkinta asiassa on kesken.

Vantaan kaupunki vuokrasi Vantaan Golfpuisto Oy:lle maa-alueen Petikosta syksyllä 2014 golfkentän rakentamista varten. Yhtiölle myönnettiin toimenpidelupa, joka mahdollisti golfkentän rakentamisen vaatimat maansiirtotyöt. Maanvastaanotto- ja läjitystoiminta on alueella ollut merkittävästi laajamittaisempaa kuin mitä kaupungin rakennusvalvonnan toimijalle myöntämä toimenpidelupa tai kaupungin ja toimijan välillä tehty maanvuokrasopimus on sallinut.

Kaupunki teetti alueelle laserkeilauksen, jonka tulokset saatiin viime viikolla. Laserkeilauksella tutkittiin alueen maankorkeuden muutoksia verrattuna vuoden 2015 tilanteeseen. Keilaustulos osoitti alueella nyt olevan noin 780 000 kuutiota enemmän maa-ainesta. Koska maa-aines painuu ajan kuluessa, tämä tarkoittaa, että alueelle on tuotu viimeisen kolmen vuoden aikana maamassoja noin 1,2–1,5 miljoonan kuution verran. Määrä on samaa suuruusluokkaa urakoitsijan ilmoittaman määrän kanssa.

Vuokrasopimus purettiin 3.7.2018 vuokrasopimusehtojen rikkomisen vuoksi. Yhtiöllä on myös maksamatta kaupungille vuokria.

Vantaan kaupunki teettää parhaillaan lisätutkimuksia alueella olevan maa-aineksen laadusta. Tutkimustuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua loppukesällä. Kaupunki selvittää golfpuiston tilannetta yhteistyössä poliisin ja ympäristöviranomaisten kanssa sekä huolehtii alueen välttämättömästä kunnossapidosta mahdollisten lisävahinkojen minimoimiseksi.

Julkaistu: 4.7.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter