Manttaali- ja Rälssipuiston suunnittelu Aviapoliksessa käynnistyy

Vantaan Aviapoliksessa sijaitsevan Manttaali- ja Rälssipuiston julkisen ulkotilan suunnittelutyö on käynnistynyt. Puistosuunnittelun tavoitteena on nostaa kaupunkiympäristössä syntyvien pintavaluntavesien eli hulevesien, hallinta keskeiseksi elementiksi puistoympäristössä. Manttaali- ja Rälssipuistot ovat mukana kansallisessa Smart & Clean-säätiön Stromwater-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa uusia ratkaisuja sade- ja sulamisvesiin liittyen. Hankkeen myötä puiston puroista kerätään tutkimustietoa puiston rakenteiden suunnittelun tueksi.

Mittaukset ja analyysit puroista aloitetaan tulevan kesän aikana, ja niistä vastaavat Vantaan kaupunki, Aalto yliopisto ja Helsingin yliopisto. Kesän 2018 aikana puistoalueella tehdään myös kaavoitukseen liittyviä mittauksia.

Sateiden lisääntyminen ja tiivistyvä kaupunkirakenne kasvattavat tarvetta hulevesien hallintaan kaupunkialueilla. Kaupunkien hulevesillä on myös merkittävä lähivesistöjä kuormittava vaikutus. Hulevesien hallinnalla ja hulevesikuormitusta vähentämällä luodaan parempaa elinympäristöä, kaupunkiympäristön toimivuutta ja kaupunkilaisten elämänlaatua sekä sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.

Manttaali- ja Rälssipuistoihin suunnitteilla olevat hulevesirakenteet tulevat muodostamaan keskeisen osan koko Aviapoliksen alueen hulevesienhallinnasta. Suunnittelussa tavoitellaan puiston hulevesirakenteiden monikäyttöisyyttä siten, että hulevedet ja niiden hallinta vievät puistotilaa vain runsaiden sateiden synnyttämän hulevesitulvan aikana. Muuna aikana rakenteiden ollessa puiston käyttäjien vapaassa käytössä. Monikäyttöisyys voi ilmetä esimerkiksi nurmialueina, joilla kuivana aikana voi pelailla ja oleskella ja sateella niiden painanteet keräävät tarkoituksen mukaisesti sadevesiä.

Manttaali- ja Rälssipuiston alueen kehittämiseen liittyen järjestettiin vuoden 2017 aikana kansainvälinen Urban Blocks ideakilpailu. Hollantilaisen Mandaworks arkkitehtitoimiston suunnitelma oli yksi kolmesta kilpailussa palkitusta ehdotuksesta. Mandaworksin ideoinnin ja tulevan asemakaavoituksen perusteella Manttaali- ja Rälssipuiston aluetta kehitetään kokonaisvaltaisesti. Manttaali- ja Rälssipuiston julkisen ulkotilan suunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2019, ja siitä vastaa Sitowise Oy.

Hanketta ja sen alustavia suunnitelmia esitellään syyskuussa 2018 Aviapoliksen asukkaille suunnatussa tilaisuudessa. Tilaisuuden ajankohta tarkentuu elokuun aikana ja tilaisuudesta tiedotetaan Manttaali- ja Rälssipuiston hulevesihankkeen sekä Aviapoliksen verkkosivuilla.

Julkaistu: 6.7.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter