Petikon golfkentän alueella liikkuminen ei ole turvallista maavallien sortumavaaran takia

Vantaan Petikossa sijaitsevan, keskeneräisen golfkentän alueella liikkumista rajoitetaan, sillä alueella on paikoin sortumavaarassa olevia maavalleja. Golfkenttä sijaitsee Pyymosan korven luonnonsuojelualueen ja Pyymosantien välissä. Osa lähialueen asukkaista on käyttänyt aluetta ulkoiluun, mikä ei kaupungin näkemyksen mukaan ole turvallista. Golfkentän alueelle tullaan asentamaan varoituskylttejä ja alueella kulkemista tullaan rajoittamaan.

Golfkentän alueelle on läjitetty suuri määrä maata, minkä seurauksena alueelle tehdyt maavallit ovat erittäin korkeita ja penkereet jyrkkiä. Joitain läjitysvallien reunoja on jo sortunut. Sortumisvaaran aiheuttaneet läjitykset on tehty alueella toimineiden yritysten toimesta. Aluetta koskenut maanvuokrasopimus on purettu ja kaupunki on ottanut alueen takaisin hallintaansa.

Julkaistu: 10.7.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter