Oirekysely päiväkodeissa ja kouluissa kaupunginhallitukseen

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 13. elokuuta oirekyselyä päiväkodeissa, peruskouluissa ja ammattioppilaitoksissa osana Turun yliopiston Satakunta-hanketta.

Kaupunginhallitus päätti maaliskuussa, että kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä toteutetaan oirekyselyt henkilökunnalle, oppilaille ja lapsille syksyllä 2018. Sisäilma-asioiden neuvottelukunta suosittaa tutkimushankkeen aloittamista ja oirekyselyjen toteuttamista osana Turun yliopiston Satakunta-hanketta.

Oirekyselyt toteutetaan hankkeessa vuoden 2018 loppuun mennessä ja tulokset saadaan alkuvuoden 2019 aikana. Tutkijaosapuoli vastaa kyselyjen käytännön toteuttamisesta kokonaisuudessaan.

Vantaan kiinteistöihin kohdistuvan oirekyselytutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sivistystoimelle, terveystoimelle sekä kiinteistötoimelle sisäilmaongelmien laajuudesta, terveyshaittojen vaikeusasteesta, kustannuksista sekä jo tehtyjen korjaustoimien hyödyistä. Lisäksi tutkimustuloksia on mahdollista hyödyntää arvioitaessa hankkeiden kiireellisyysjärjestystä, toimenpiteiden laajuutta ja aikataulua. Tarvittavista jatkotoimenpiteistä päättävät toimivaltaiset lautakunnat.

Turun yliopisto on toteuttanut vastaavia kokonaisvaltaisia oiretutkimuksia myös muissa kaupungeissa ja Satakunta-hankkeen aikana vastaavia tutkimuksia tullaan tekemään suomalaisissa kaupungeissa ja kunnissa.

Muita esityslistalla olevia asioita

  • Nimettömän rekrytoinnin kokeilu
  • Lausunto Helsinki-Vantaan lentoaseman lentokonemelun hallintasuunnitelmasta
  • Asemakaavan muutos Jokiniemessä / Kolmiotontti

Kokouksen esityslistaan ja sen aiheisiin voi tutustua tarkemmin osoitteessa paatokset.vantaa.fi.

Julkaistu: 9.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter