Oirekysely Vantaan kouluissa ja päiväkodeissa

Kaupunginhallitus päätti tehdä oirekyselyn kaikissa Vantaan kouluissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lukioissa toteutetaan jo oirekyselyitä osana muuta hanketta. Kyselyillä selvitetään tilanne kaupungin kiinteistöissä oireilevista henkilöistä.

Kysely tehdään osana Satakunta-hanketta, jonka Turun yliopisto toteuttaa valtioneuvoston kanslian Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelman yhteydessä. Oirekyselyt tehdään vuoden 2018 loppuun mennessä ja tulokset saadaan alkuvuoden 2019 aikana.

Golfpuiston oikaisuvaatimus hylättiin

Vantaan Golfpuisto oy, yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat vaatineet oikaisua Vantaan kaupunginjohtajan 14.6.2018 tekemään päätökseen tutkintapyynnön tekemisestä.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Oikaisupyynnössä ei ole esitetty seikkoja, joiden perusteella tutkintapyyntöä ei olisi ollut tarkoituksenmukaista tehdä. Esitutkinnan alettua ei ole perusteltua ottaa asiaan yksityiskohtaisemmin kantaa.

Valtuustolle päätettiin esittää hyväksyttäväksi seuraavat asemakaavaehdotukset:

Vapaalan Talttapuistoon kaavoitetaan tontti erillispientaloille. Muutos on yleiskaavan, maapoliittisten linjausten ja Vapaalan suunnitteluperiaatteiden mukainen.

Jokiniemen Kolmiotontille rakennetaan toimisto- ja liikerakennuksen ensimmäistä vaihetta voimassa olevan asemakaavan ja poikkeamispäätöksen perusteella. Kaavamuutos tarvitaan toista rakennusvaihetta varten. Muutoksessa rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 13 470:stä 16 000 kerrosneliömetriin. Samalla viereinen pysäköintitontti varataan Väritehtaankatu 8:n käyttöön.

Julkaistu: 13.8.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter